REFERINŢE


Bibliografie și referințe critice:
 
Crişan, Maria, Exerciţiul privirii, Printco, Iaşi, 2010.
Guţă, Adrian, Generaţia &39;80 în artele vizuale, Editura Paralela 45, Bucureşti, 2009.
Mocanu, Aurelia, în: „Ziarul financiar” (Ziarul de duminică), ianuarie 2008.