REFERENCES


          His placement in folklore world, in the cultural space of the village - understood as the depositary and the expression of an ancient civilization - is partly due to his peasant origin, but also due to his options that had a polemic meaning, regarding the affirmation of national cultural values. The recourse to the popular concepts, symbols and style had the merit, at the beginning of the ‘60s, of objecting the academic canons, the formulas of a narrowly understood realism. In the wooden sculpture he kept a specific prosperity of carving, the large cuts animating through luminous effects the surface of the volumes. Sometimes, the sculptor added to this method the careful, long polishing, underlining the robustness of some forms. Extracting his motifs from the popular culture’s universe (The Sleep of the Peasants, Girls from Oas, The Mourners), the artist realized at the same time allegorical compositions (The Ghosts of the Past, The Ghosts of War, The Muse, The Poem, The Harvest). He sculpted a series of "mythological portraits" as well, in which the characters with a certain historical identity fusion with myth and legend (Decebalus, Balcescu, Creanga, Goga, Sadoveanu, Homer, Socrates, Michelangelo, Faust, Deceneus). In painting, he is distinguished through the vigorous type of drawing and through the vividness of colours, reminding one of the popular xylographs and glass painting.

Constantin Prut (2014)
Dicționar de artă modernă și contemporană, ediție în curs de apariție la Editura Polirom, Iași, 2015


Bibliography and critical references:
1. Dictionaries and encyclopaedias:
Barbosa, Octavian, Dicţionarul artiştilor români contemporani, Editura Meridiane, Bucureşti, 1976.
Cebuc, Al; Florea, Vasile; Lăptoiu, Negoiță, Enciclopedia artiştilor români contemporani, vol. III, Editura Arc 2000, Bucureşti, 2000.
Deac, Mircea, 50 de ani de sculptură, OID.ICM, Bucureşti, 2000.
Drăguţ, Vasile, Medalioane în cerneală, Meridiane, Bucureşti, 1988.
Enciclopedia Italiana, Fondazione Giorgio Treccani, Roma, 1976.
Enciclopedia universală britanică, Litera, Bucureşti, 2010
Filip, Paul, Bellu. Panteon Naţional, ediția a II-a, Bucureşti, 2001, p. 123.
Grigorescu, Dan, Dicţionarul avangardelor, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 2003.
Ionescu, Radu, Despre pictura şi sculptura românească, Editura Maiko, Bucureşti, 2002, 2003.
Prut, Constantin, Dicţionar de artă modernă şi contemporană, Editura Univers Enciclopedic, Bucureşti, 2002.
Svetlov, I., Sovremenaia rumânscaia sculptura, Moskva, 1974.
Turner, Jane (editor), The Dictionary of Art, 34 volumes, Macmillan Publishers Limited London and Grove’s Dictionaries Inc. New-York, 1996.
Vollmer, Hans, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler des XX. Jhs, E.A. Seemann Verlag, Leipzig, 1961.

2. Monographs, albums:
Demetrescu, Călin, Ion Vlasiu, Editura Meridiane, Bucureşti, 1984.
Frunzetti, Ion, Ion Vlasiu, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1973.
Grigorescu, Dan, Ion Vlasiu, Editura Meridiane, Bucureşti, 1970.

3. General works, anthologies, memoirs:
Blaga, Lucian, Luntrea lui Caron, Editura Humanitas, Bucureşti, 1990.
Cârneci, Magda, Artele plastice în România 1945 - 1989, Editura Meridiane, București, 2000.
Comarnescu, Petru, Pagini de jurnal, 3 volumes, edition edited by Traian Filip, Mircea Filip and Adrian 
Munţiu. Preface by Dan Grigorescu, Editura Noul Orfeu, Bucureşti, 2003.
Florea, Vasile, Arta românească modernă şi contemporană, Editura Meridiane, Bucureşti, 1982.
Florea, Vasile, Istoria artei românești, Editura Litera Internațional, București-Chișinău, 2007.
Frunzetti, Ion, Scrieri. Prietenii mei artiştii, Editura Europolis, Constanţa, 1997.
Grigorescu, Dan, Idee şi sensibilitate. Direcţii şi tendinţe în arta contemporană românească, Editura Meridiane, Bucureşti, 1991.
Grozdea, Mircea, Arta monumentală în România socialistă, Editura Meridiane, Bucureşti, 1974.
Grozdea, Mircea, Arta monumentală în România socialistă, ediţia a II-a, Editura Meridiane, Bucureşti, 1987.
Irimie, Cornel; Dumitrescu, Florentina; Paleolog, Andrei, Arta lemnului la români, Editura Meridiane, Bucureşti, 1975.
Lăptoiu, Negoiță, Incursiuni în plastica transilvană, vol. I - II, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1981, 1987.
Oprescu, G. (coord.), Artele plastice în România după 23 August 1944, Editura Academiei, București, 1959.
Oprescu, G., Sculptura românească, ediția I şi ediția a II-a, Bucureşti, 1953, 1965.
Pintilie-Teleagă, Ileana, Timişoara între tradiţie şi modernitate. Pedagogia artistică în secolul al XX-lea, Editura Brumar, Timişoara, 2006.
Rus, Alexandra, Sculptura românească în lemn în sec. XX. Colecții clujene, Muzeul Național de Artă Cluj, 1998.
Schileru, Eugen, Scrisoare de dragoste, Editura Meridiane, Bucureşti, 1971.
Țoca, Mircea, Şase decenii de plastică militantă, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1981.
Țugui, Pavel, Sculptorul Ion Vlasiu despre Brâncuşi, in Dosarul Brâncuşi, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2001.
Zaciu, Mircea, Teritorii, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1976. 
Zaciu, Mircea, Ca o imensă scenă, Transilvania, Bucureşti, 1996.

4. Articles in specialized magazines:
Vida, Gh., in: "Vatra" (Târgu-Mureş), no. 5, 1998 (anniversary edition).
Vida, Gh., in: "RRHA", Serie Beaux-Arts, Tomes XLI-XLII, 2004 - 2005, pp. 79 - 90.