ZUAF (DAVID), Lelia (Lellya)
Pagină web:


http://doinaanghel.com/lelia_zuaf/
 
REFERINŢE


Bibliografie și referințe critice:
 
Jianu, Ionel; Carp, Gabriela; Covrig, Ana-Maria; Scanteye, Lionel, Les Artistes roumains en Occident, antologie, American-Romanian Academy of Arts and Sciences, Paris, 1986.
Oprescu, G., Sculptura statuară românească, Editura de Stat pentru Literatură şi Artă, Bucureşti, 1954.
Vollmer, H., Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler des XXsten Jahrhunderts , vol. 1-6, Leipzig, 1953 - 1962.
Vlasiu, Ioana (coord.), Dicționarul sculptorilor din România. Secolele XIX - XX, vol. II, lit. H - Z, Editura Academiei Române, București, 2011, pp. 370 - 371.
 
Articole în periodice:
Maxy, Liana, Punctele mele cardinale, Tel Aviv, 1994.
Jianu, Ionel, în: „Arta plastică”, nr. 2, 1954, p. 20.
Comarnescu, Petru, în: „Arta plastică”, nr. 4, 1955, p. 38.
Popescu, Mircea, în: „Arta plastică”, nr. 1, 1956, p. 21.
***, în: Revista „Arta”, nr.1 / 1963, p. 5 (Probleme ale artei monumentale).

Mai multe texte critice pot fi consultate accesând site-ul http://doinaanghel.com/lelia_zuaf/bio.html.