REFERINŢE


Bibliografie și referințe critice:
 
Arhivele Statului, Bucureşti, Ministerul Instrucţiunii, dos. 304/1896, filele 4, 7.
Deac, Mircea, 50 de ani de sculptură, OID.ICM, București, 2000.
Georgitsoyanni, Evangelia N., Sculpteurs de marbre Grecs en Roumanie (XIXe siècle - première moitié du XXe siècle): Le témoignage de leurs tombeaux.
Matrikelbücher der Akademie der Bildenden Künste, München.