REFERINŢE


Bibliografie și referințe critice:
 
Barbosa, Octavian, Dicţionarul artiştilor români contemporani, Editura Meridiane, Bucureşti, 1976.
Bénézit, E., Dictionnaire critique et documentaire des peintres, sculpteurs, dessinateurs et graveurs, Tomurile I – VIII, Paris, 1966.
Deac, Mircea, 50 de ani de sculptură: dicționarul sculptorilor din România, Oficiul de Informare Documentară pentru Industria Construcțiilor de Mașini, Bucureşti, 2000.
Florea, Vasile, Arta românească modernă şi contemporană, Editura Meridiane, Bucureşti, 1982.
Grigorescu, Dan, Idee şi sensibilitate. Direcţii şi tendinţe în arta contemporană românească, Editura Meridiane, Bucureşti, 1991.
Oprea, Petre, Incursiuni în sculptura românească, Editura Litera, Bucureşti, 1974.