REFERINŢE


Bibliografie și referințe critice:
Barbosa, Octavian, Dicţionarul artiştilor români contemporani, Editura Meridiane, Bucureşti, 1976.