PASIMA, Dumitru
Telefon:


021.684.61.06
0740.121.066
 

Adresă galerie:


Combinatul Fondului Plastic, București
 
REFERINŢE


          ... Situându-se cu fermitate în cadrele unei tradiţii sculpturale cu aspiraţii antropocentriste, Dumitru Pasima înţelege să-şi diversifice soluţiile formale într-o construcție figurativă ce reface în permanență drumul de la cultul reprezentării unor personaje cu o identitate precisă la abordarea simbolică a valorilor umane. Într-o importantă parte a creației sale, artistul apelează la mijloacele oferite de portret. Este atras de personajele ce vin din trecutul mai îndepărtat, ca Ion Neculce, Dinicu Golescu, Petru Dobra sau mai aproape de zilele noastre ca Mihai Eminescu, Gheorghe Pestraşcu, Nichita Stănescu, George Apostu, Popescu Negreni.
            În paralel cu activitatea sa de protretist, sculptorul a realizat o serie de lucrări cu caracter monumental, în care accentul este pus pe structura conceptuală, pe funcționarea simbolică a reprezentării. Elaborate, cele mai multe din ele, în cadrul unor simpozioane de sculptură, în spațiu cu deschidere, astfel de creații dezvoltă ecuații volumetrice ce derivă dintr-o zestre arhetipală ce se sustrage eroziunii temporale.
             La Măgura (România), Prilep (Macedonia) sau Burgas (Bulgaria), sculptorul analizează silueta umană, aplicând o plasă de stilizări, de reducții până la atingerea abstracțiunii semnului. Odată obținută această puritate, formele se pot reîncărca cu sugestii figurative care se supun însă rigorilor geometrice ale discursului abstract.


Constrantin Prut (1997)
 
 
          … Dumitru Pasima revine la locul unei lucrări mai vechi căreia îi oferă o replică în negativ. Cu o magistrală simplitate, el execută nu o sculptură, ci absența ei, o siluetă umană topită în iarbă sau, de ce nu, o imensă bortă de cheie la o ușă spre lumi infernale.

Călin Dan (1984)
 
 
          … Şotronul lui Dumitru Pasima, cu aluziile sale antropomorfe, cu simetriile informate -€“ construcția verticală reflectându-se ca în propria-i umbră, proiectată în ansamblul orizontal - e un loc frumos, simplu gândit în perfectă concordanță cu spațiul.

Alexandra Titu (1977)


          Dumitru Pasima - autorul lucrării Titu Maiorescu a redefinit elocvent și sub semnul unei particulare rigori artistice personalitatea monumentală a celui care a determinat o adevărată direcție în cultura noastră, cel care a promovat nu numai cele mai de seamă valori ale literaturii române din secolul trecut, dar a devenit în posteritate însăși emblema exigenței critice în selectarea și consolidarea valorilor spirituale ale culturii moderne.

Gheorghe Macarie
 

          Propunerea sculptorului Dumitru Pasima pentru Premiul Academiei înseamnă o recunoaștere a valorilor clasice ale culturii. O vizită în atelierul sculptorului te învață, din perspectiva contemporaneității, să redescoperi întreaga istorie a sculpturii.
         Dumitru Pasima practică sculptură de peste 35 de ani. O evoluție constantă, o expresivitate ce pune în valoare concentrarea, cunoaștere desăvârșită pe parcursul unor îndelungi studii. Aceasta a făcut ca destinul său artistic să nu se îndepărteze, în toți acești ani, de interesul pentru valorile perene. O asemenea structură artistică nu se putea îndepărta de om, de portret, ca expresie a individialismului. Dumitru Pasima este autorul a numeroase portrete monumentale, monumente amplasate în spații publice, reprezentând personalități ale culturii și istoriei noastre. Chipul lui Eminescu, Neculce, Nae Ionescu, Tudor Muşatescu, Henri Coandă, Vlad Țepeș, Petre Ţuţea, George Coșbuc, Petru Rareș sau a unor colegi de breslă, pictorii Gheorghe Petrașcu, Ion Popescu-Negreni sau sculptorii George Apostu și Gheorghe Iliescu-Călineşti sunt doar câteva dintre lucrările care îmi vin rapid în minte. Dumitru Pasima este unul dintre ultimii portretiști. El are răbdarea, interesul și priceperea de a citi chipul omului, destine care au marcat istoria noastră.
             Între lucrările de artă monumentală: Titu Maiorescu de la Iași, Episcopul Ioan Lemeny de la Blaj, Mioritică în Simpozionul de la Căsoaia sau Semne pentru eroi, realizat la Oarba de Mureș, alături de alte câteva monumente amplasate în străinătate ne arată deschiderea pe care sculptorul o are pentru un orizont cultural ce vine dintr-o formație clasică. Piètele sale sau Maternități, teme inspirate din opera lui Dante sau teme biblice sunt lucrări care pe parcursul anilor i-au adus bucuria recunoașterii prin premiile obținute.
             Portretele lui Dumitru Pasima vorbesc. În prezența lor îți aduci aminte de Grecia, de Egipt, de Roma, iar într-un dialog mai lung afli că rădăcinile sculptorilor sunt în Macedonia, iar acest lucru ne explică rigoarea și ascetismul ce au rămas coordonatele de bază ale creației sale.
             Pe parcursul acestor ani munca din atelier s-a împlinit cu cea de profesor, generații de viitori artiști aflați pe băncile Liceului „Tonitza” i-au trecut prin mână. Dumitru Pasima este exemplul artistului tenace, care respectându-și principiile a reușit să-și construiască opera, să impună contemporaneității o viziune bazată nu pe ruptură dintre generații, ci pe legătura între ele, dintre culturi.


Maria Magdalena Crișan


          Volumul ermetic. DUMITRU PASIMA
         Concentricitatea energiilor formei pe firul traseului vechilor tradiții eline își spune aici cuvântul. Spațiul este conceput în afara materiei și formei. Rămâne în exteriorul lor, fără putința pătrunderii în interior. Solidul material este compact, este receptacol energetic absorbant și concentric. Forma închide materia ermetic, spre centrul ei, pietrificându-se ca magmă vulcanică fără spasme, fără contorsiuni, senin și inexorabil. Lapidarul primește netezirea suprafeței până la epurarea ei desăvârșită. Șlefuirea minuțioasă de către mâna sculptorului se confundă cu șlefuirea formei prin alunecarea perpetuă a spațiului și a luminii de deasupra ei, până la netezirea simplificatoare și netedă a suprafeței. Marmura albă devine mătăsoasă prin șlefuire. Epiderma este seducătoare prin imaculat și cast. Maximum de luminozitate este obținut prin formă plină, din volumul ermetic, care lasă lumina să exalte calitățile de strălucire ale marmurei albe.


Adriana Botez-Crainic