REFERINŢE


           Urgenţă vitală, nelinişte, îndemn de a cunoaşte. Onia Natra împărtăşeşte în compoziţile-i bogate,  martore ale profundei demnităţi a fiinţei omeneşti, întrebările sale.

Clementine Uzan (preşedintă a schimburilor artistice Franța - Israel)

          Natra, în sculpturile de argilă, se reîntoarce la primordial, la început.

Dr. Dorit Kedar (scritor, critic, istoric)

          Picturile ei reprezintă liniştea şi meditaţia formelor tăiate în masa materilor complexe şi bogate.  Viziunea ei interioară şi exterioară dă lucrului ei un uimitor echilibru.

Ionel Jianu (academician, istoric şi critic de artă, fondatorul editurii ARTEC, Paris)

          Personagii fără identitate, dar puternic însemnate de timp, de o mare diversitate, nu numai prin  trăsăturile lor, dar de asemenea prin expresivitatea lor fascinantă... reflectă mai degrabă întrebări decît răspunsuri - Rolul omului în mecanisamul universal... Umanistă, integră, cinstită, liberă, lipsită de artificii împrumutate sau propii, Natra reflectă numai ceea ce simte şi crede.

Lionel Scînteie (scriitor, filosof, critic, grafician)

          Frumosul la Sonia Natra este cel al unei picturi de interogaţii.

Lucien Curzi (scritor şi critic, Paris)

          Sculpturile, superbe, impresionante... au prezenţa, caracterul, sobrietatea celor din Evul Mediu din care se inspiră. Aci, încă odată, artista revelează structura interioară a fiinţei.

Nicole Lamothe (Paris)