REFERINŢE


          ... Descifrăm în opera artistului stăpânirea mijloacelor de expresie sculpturală ce permite mângâierea ochiului, cu forme generoase. Sculptorul buzoian conduce şi modelează subtil aceleaşi elemente simbol, forţă şi materialitate, apoi senzualitatea, ca în final să descopere valenţele liniştii şi ale interiorozării. Lucrarea sa de referinţă este Homo Faber, cioplită în piatră la Măgura în ediţia a IV-a 1973. Forţa cedează meditaţiei. Cubul din lucrare simbol al energiei sau siglă, pud de cele mai multe ori în relaţie cu sfera, imaginea Universului total, suficientă şi surprinzătoare ca semn al perfecţiunii ideale. Este un omagiu adus omului creator. Concepută pe verticală, lucrarea sa celebrează prin corpuri geometrice un regal al mâinilor. Lucrarea se stabilizează în partea de sus la Cub unde sunt dăltuite două mâini, stilizate. Fără îndoială, sculptorul are vocaţia tiparelor geometrice primordiale. Este un geometru...!

Gheorghe Achiţei


          ... Dincolo de formă şi volum, prin alternări de linii, goluri şi plinuri, sculptorul reuşeşte să pună dilema eternă a omului: există sau nu divinitate, surprinzând dumnezeirea în ipostaze filosofice ce invită la meditaţie. Opera sa exprimă vitalitatea formei în care se manifestă unitatea dintre sensibil şi spiritual, o artă deopotrivă a visării şi a gestului energic; o artă sobră care poate deveni aşa cum o demonstrează adesea o artă expresivă, jovială. Artă de idei, doar vorbind inimii. Un mânuitor de bună calitate a sentimentului care se mărturiseşte decent. Grăitoare în acest sens sunt temele Biblice care l-au inspirat: îmbrăţişarea întâiului Chemat (Sf. Andrei), Emanuel, învierea, Sfânta Treime, Mirabila Sămânţă (Pilda Semănătorului), Bunul Pastor, Duh etc...

Corneliu Roşianu

Referinţe critice:

Barbosa, Octavian, Dicţionarul artiştilor români contemporani, Editura Meridiane, Bucureşti, 1976.
Cebuc, Alexandru, Florea, Vasile, Lăptoiu, Negoiţă, Enciclopedia artiştilor români contemporani, vol. IV, Editura Arc 2000, Bucureşti, 2001.
Ciucă, Valentin, Dicţionarul lilustrat al artelor frumoase din Moldova 1800-2010, Editura Art XXI, Iaşi, 2011.
Ciucă, Valentin, Un secol de arte frumoase în Moldova, vol. II, Editura Art XXI, Iaşi, 2009.
Grozdea, Mircea, Sculptori români contemporani, Editura Meridiane, Bucureşti, 1984.
Stoica, Corneliu, Interferenţe, Editura Sinteze, Galaţi, 2009.

Surse web:
http://www.uapbuzau.ro/pricopescu-emil/