REFERINŢE


Bibliografie și referinţe critice:

Barbosa, Octavian, Dicţionarul artiştilor români contemporani, Editura Meridiane, Bucureşti, 1976.
Florea, Vasile, Istoria artei româneşti, Editura Litera Internaţional, Bucureşti-Chişinău, 1982.
Vlasiu, Ioana (coord.), Dicţionarul sculptorilor din România, Lit. H-Z, Vol. II, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2012, p. 176.

„Arta”, nr. 4, 1961, p. 3.
„Arta”, nr. 5, 1966, p. 34.
„Arta”, nr. 6, 1970, p. 39.
„Arta”, nr. 4, 1979, p. 39.
Horşia, Horia, în: „Arta”, nr. 12, 1965, p. 620.