REFERINŢE


        Formele sculpturii pe care o face sunt destul de cunoscute, dar o modificare subtilă, un gest abia sesizabil anulează ceea ce pare tocit şi le acordă o notă de prospeţime. Un modelaj fin, elegant în fluiditatea sa, sensibilizează formele şi creează mici surprize dincolo de propunerile vizuale imediate. Păstrarea, la acest nivel, a corespondenţei cu un ansamblu real dat îi permite să se mişte degajat mai ales în portret, un gen atât de dificil şi controversat. Portretul, în înţelegerea sa, este solemn, fără să renunţe la amănuntul fizionomic. Ecoul vag al sculpturii egiptene vine din voinţa de a izola o expresie, o dominantă a individualităţii.

Constantin Prut (2014)
Dicționar de artă modernă și contemporană, ediție în curs de apariție la Editura Polirom, Iași, 2015

Bibliografie și referințe critice:

Cebuc, Alexandru; Florea, Vasile; Lăptoiu, Negoiţă, Enciclopedia artiştilor români contemporani, vol. I, Editura Arc 2000, Bucureşti, 1996-2003.
Constantinescu, Cornel Radu, Plasticieni români, Editura Paideia, Bucureşti, 2008.
Deac, Mircea, Sculptura în România: secolele XIX-XX, Editura Medro, Bucureşti, 2005, p. 141.
Florea, Vasile, Istoria artei româneşti, Editura Litera Internaţional, Bucureşti-Chişinău, 1982.
Postolache, Florica, Arta monumentală a litoralului, oraşului şi judeţului Constanţa, Muzeul de Artă, Constanţa.
Prut, Costantin, Dicţionar de artă modernă şi contemporană, Univers Enciclopedic, Bucureşti, 2002.
Vlasiu, Ioana (coord.), Dicţionarul sculptorilor din România. Secolele XIX - XX, vol. II, Lit. H - Z, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2012, pp. 180 - 182.

Articole în periodice:
Angelescu, Cristina, Cronică sentimentală - Iulia Oniţă, în: „Săptămâna”, 5 oct. 1973.
Benedict, C., în: „Arta”, nr. 4, 1959, p. 22.
Buşneag, O., în: „Arta”, nr. 10, 1975, p. 36.
Buşneag, O., în: „Arta”, nr. 6, 1976, p. 37.
Comarnescu, Petru, Sculptoriţa Iulia Oniţă, în: „România Liberă”, 2 mai 1965.
Constantinescu, C.R., Apollo - cronică plastică, în: „Scânteia tineretului”, 21 iul. 1970.
Constantinescu, C.R., Prezenţe la Apollo, în: „Scânteia tineretului”, 22 sept. 1973.
Drăguţ, Vasile, în: „Arta”, nr. 7, 1987, p. 34.
Dumitrescu, Maria, Iulia Oniţă, Editura Meridiane, Bucureşti, 1969.
Frunzetti, Ion, Iulia Oniţă, în: „Arta”, nr. 3, 1985, pp. 14-16.
Grigorescu, Dan, Realism şi poezie, în: „România Liberă”, nr. 9 ian. 1985.
Hagiu, Grigore, Apollo - cronică plastică, în: „Luceafărul”, 22 sept. 1973.
Horşia, H., în: „Arta”, nr. 6, 1975, p. 39.
Ispir, Mihai, Galeria Apollo - cronică plastică, în: „Viaţa studenţească”, 26 sept. 1973.
Mocanu, A., Iulia Oniţă, Editura Meridiane, Bucureşti, 1987.
Mocanu, Virgil, Apollo - cronică plastică, în: „România literară”, 4 oct. 1973.
Mocanu, Virgil, Retrospective - cronică plastică, în: „România literară”, 20 dec. 1984.
Octavian, Tudor, Iulia Oniţă, în: „Tribuna României”, 1 febr. 1985.
Poenaru, Gh., în: „Arta”, nr. 5, 1962, p. 4.
Poenaru, Gh., în: „Arta”, nr. 1-2, 1973, p. 52.
Prut, Constantin, Les sculptures de Iulia Oniţă, în: „Roumaine d’aujourd’hui”, apr. 1985.
Prut, Constantin, Sala Apollo - cronică plastică, în: „Contemporanul”, 31 iul. 1970.
Preutu, Marina, în: „Scânteia”, 15 dec. 1984, p. 4.
Redlow, Theodor, în: „Arta”, nr. 1, 1984, p. 20.
Titu, Alexandra, în: „Contemporanul”, 21 sept. 1973.