REFERINŢE


Bibliografie și referinţe critice:

Barbosa, Octavian, Dicţionarul artiştilor români contemporani, Editura Meridiane, Bucureşti, 1976.
Cârneci, Magda, Artele plastice în România 1945 - 1989, Editura Meridiane, 2000.
Florea, Vasile, Istoria artei româneşti, Editura Litera Internaţional, Bucureşti-Chişinău, 1982.
Guţă, Adrian, Generaţia ’80 în artele vizuale, Editura Paralela 45, Bucureşti, 2009.
Pintilie, Ileana, Acţionismul în România în timpul comunismului, Ideea Design & Print, Cluj, 2000.
Prut, Costantin, Dicţionar de artă modernă şi contemporană, Univers Enciclopedic, Bucureşti, 2002.
Titu, Alexandra, 13 pictori români contemporani, Editura Meridiane, Bucureşti, 1983.
Titu, Alexandra, Experiment în arta românească după 1960, Centrul Soros pentru Artă Contemporană, Bucureşti, 1997.
Titu, Alexandra, Experimentul în arta românească după 1960, Editura Meridiane, Bucureşti, 2003.

Articole în periodice:
Arghir, A., în: „Arta”, nr. 3, 1968, p. 33.
Arghir, A., în: „Arta”, nr. 8, 1969, p.30.
Buşneag, O., în: „Arta”, nr. 12, 1983, p. 30.
Drăguţ, Vasile, în: „Arta”, nr. 9, 1983, p. 26.
Mariş, Ioan, Arta lui Mihai Olos între tradiţie şi experiment, în: „Revista Transilvania” (Sibiu), nr. 3, 2006, pp. 24-26.
Mihai Olos (nr. special), în: „Verso” (Cluj-Napoca), nr. 79, 16-28 febr. 2010.
Lazăr, M., în: „Arta”, nr. 6, 1965, p. 326.
Lazăr, M., în: „Arta”, nr. 11, 1967, p. 32.