REFERINŢE


Bibliografie și referințe critice:

1. Volume de specialitate: 
Barbosa, Octavian, Dicţionarul artiştilor români contemporani, Editura Meridiane, Bucureşti, 1976.
Florea, Vasile, Istoria artei româneşti, Editura Litera Internaţional, Bucureşti-Chişinău, 1982.
 
2. Articole în reviste de specialitate:
Cosma, Gheorghe, în: „Arta”, nr. 6, 1965, p. 324.
Cosma, Gheorghe, în: „Arta”, nr.11, 1975, p. 37.