TOMA, Iulian-Dalin
Telefon:


0722.742.350
 

Adresă mail:


dalin705@yahoo.com
 
REFERINŢE


          Dalin este un artist cu un demers mai puțin practicat - atât de analitic -, atunci când pregătește o expoziție. Simte, ca pe o diagramă cu valoare plastică, un parcurs al memoriei existențiale, prin praguri, trepte, trasee, și apoi le aproximează urmele lor iconice.
            Pictură pe eșafodaje spațiale, semn plastic cu ritmuri geometrice și axialități arhaice, meditație patrimonială pe vibrații de tușe lutoase sunt câteva dintre ingredientele unui nou regizor de „serie-expozițională“. Ne obișnuise cu asta colegul universitar mai tânăr, Ciprian Paleologu, cu Proiectul Uman, început acum 11 ani. Pictorul Iulian-Dalin Toma teoretizează și produce un surprinzător șantier plastic, care vizează parametrii etici ai Memoriei Culturale. A studiat doctoral sociologia artei muzeificate și deține, la zi, didactica predării și, implicit, a transmiterii limbajului vizual pedagog al artei, dar grădina sa secretă se află în gospodăria arhaică. De aceea, primele trei ansambluri expoziționale din proiectul Memorie - conceput pentru întreg deceniul patru de viață -, au fost găzduite în colecții etnografice. Iulian Toma empatizează cu articulările plastice oferite de șarpanta lemnului rustic. Formatele - în general medii - ale picturilor sale se reasamblează în fraze instalaționiste, pe varii trasee spațiale. Modularea și serialismul nu răcesc deloc discursul plastic la Dalin. Semne cu miez de simetrie cruciformă dansează melodic pe traseele ordonatoare ale asamblajelor sale picturale. Dinamica draniței, adică solzii rostuiți pe șipci, au evoluat la Muzeul Satului, în iarna lui 2010, la exteriorul gospodăriilor țărănești. O didascalie scenografiată despre intersecțiile destinului (Urme-Destin) este amplasată, spre sfârșit de noiembrie 2011, la Muzeul Costumului Popular din Palatul Parlamentului. Este un grupaj cu caracter retrospectiv, incluzând și ilustrarea proiectului ambiental de grup Plante urbane, de la Otopeni, ori premiul de la concursul „Materia Viva” - Torino, din 2011.
            Familia cuboid - titlul Salonului Mic bucureștean din 2009 - i-a convenit de minune lui Iulian Toma. Formă generică pentru elementul Pământ, cubul are o admirabilă inflorescență în picto-instalaționismul lui Dalin. Noțiuni relaționale precum „suspensie“, „amânare“, „întâlnire“ se pot sugera prin cadraje diedrice și conținătoare cubice căptușite de câmpuri cromatice. Dense stratificări de gest pictural scurt, nervos devin membrana de neliniște psihologică și de interogație etică pe care o transmite cromatic și textural pictura propriu-zisă a lui Iulian-Dalin Toma.


Aurelia Mocanu, Expoziţia institutoare, în: „Observator Cultural”, nr. 344 (602), 24-30 nov., 2011, p. 22.