REFERINŢE


          Adrian Vădeanu ciopleşte în lemn, în piatră, în marmură, modelează lutul, taie şi sudează metalul, combină lemnul cu fierul şi chiar cu pictura, realizând lucrări armonios înscrise în spaţiu, fie acesta un spaţiu de for public, fie de interior. Se apropie întotdeauna cu înţelegere de fiecare material, îl studiază, îi foloseşte în mod creativ structura sa intimă, calităţile şi defectele, posibilităţile sale expresive. Geometrizarea îl ajută să ajungă la forme sintetice, care dau senzaţia de avânt în spaţiu, de curgere melodioasă, de existenţă statornică. Îl preocupă energetica formelor şi volumelor şi caută să creeze ritmuri care sunt expresii ale unei sensibilităţi moderne. Metaforele sale plastice poartă denumiri precum: Dansul materiei, Himeră, Cavaler, Familie, Prinţesa, Zeiţă, Gheorghe Zamfir, Materie şi spirit, Vis, Exteriorizare etc. Uneori, sculpturile sunt investite cu conotaţii biblice. În acest sens configurează imagini pictate ale lui Iisus Hristos, ale sfinţilor, îngerilor sau introduce în compoziţia lucrărilor motive care ţin de arhitectura religioasă. Alteori, sugestiile converg spre teme mitologice sau care evocă obiecte vechi din gospodăria ţărănească.

Corneliu Stoica (Dicţionarul artiştilor plastici gălăţeni, ediţia a II-a, revizuită şi întregită, Editura Axis Libri, Galaţi, 2013, pp. 95-97)

Referinţe critice:

Ciucă, Valentin, Dicţionarul ilustrat al artelor frumoase din Moldova 1800-2010, Editura Art XXI, Iaşi, 2011.
Ciucă, Valentin, Un secol de arte frumoase în Moldova, vol. II, Editura Art XXI, Iaşi, 2010.