REFERINŢE

          50 de ani de Artă Vizuală Arădeană
          Ligia Seculici este un sculptor cu o expresivitate aparte. Deşi are o vitalitate aproape masculină, există totuşi o gingăşie feminină, aproape maternală în unele lucrări, care razbate din mesajul pe care îl transmite. Realitatea artistei trece dincolo de o realitate concretă, apropiindu-se de ceea ce în limbaj filozofic ar putea fi considerată o realitate ultim, a finalităţii existenţei, iar uneori a comunicării. Fiecare lucrare caută să pătrundă unul din misterele lumii: divinitatea, viaţa, timpul; printr-o viziune originală, încărcată de sensibilitate, dar şi de forţă în acelaşi timp. O cercetare atentă a lucrărilor pe care ni le propune Ligia Seculici încurajează spre meditaţie, spre o atenţie sporită la limbajul nonverbal al universului în care trăim.
 
Moni Stanilă