REFERINŢE

       
          ... Vladimir Predescu este unul dintre artiştii îndrăgostiţi de firesc, unul dintre aceia care, tot mai rar în zilele noastre, resping afectarea, mimarea, ostentaţia, artificialul. Din lucrările pe care ni le oferă desluşim demersurile sale creatoare, profilul universului său launtric, ajungând să înţelegem că la temelia acestor demersuri se află întotdeauna realitatea. Artistul îşi desfăşoară larg remarcabila sa putere de a interpreta, capacitate care, la rândul ei, fundamentează invenţia de forme inedite. Dar amândouă, interpretarea şi invenţia, nu se dezvoltă arbitrar, ci sunt strunite, reglate interior, de o secretă şi necontenită referire la realul profund.

Eugen Schileru, Scrisoare de Dragoste, Ed. Meridiane, 1971
 
          Opţiunea lui Vladimir Predescu pentru arta modernă se dovedeşte a nu fi o simplă preferintă accidentală. Lucrările expuse sunt trepte solide ale unei evoluţii; rădăcinile ei trebuie căutate pe de o parte în tradiţiile pietrarilor din ţinutul Buzăului, pe de altă parte în experienţele artistului, analist sensibil şi lucid al modalitaţilor estetice proprii veacului XX.

Vasile Drăguţ, Arta Plastică, 1979