REFERINŢE


          Lucrările sale păstrează ceva din taina simplă a metalurgiilor, când din masa aspră a metalului încep să se ivească forme geometrice ţinând de ordinea visată de artist. Uneori, în aparatul său imagistic pătrund „artefacte”, „obiecte găsite”, care îi sugerează ingenioase dezvoltări formale şi cromatice. O neobişnuită forţă imaginativă poate crea asociaţii expresive şi simbolice. Chiar elementele naturale, cum sunt trunchiurile de copac, pot fi mediul în care acţiunea artistului, aflat în permanentă alertă faţă de concretețea materială, pot fi subsanţa unor configurări spirituale - crucea, de pildă, care, odată revelată, modifică întreaga alcătuire a obiectului.
 
Constantin Prut (2014)
Dicționar de artă modernă și contemporană, ediție în curs de apariție la Editura Polirom, Iași, 2015

        Ajuns la o epurare a formei plastice de expresie minimalistă, dar acoperind un nucleu simbolic, deci explicit străină ca intenţie de programul minimalist, sculptorul a părăsit - pentru un timp - acest traseu, pentru a intra într-o relaţie de comentariu critic cu modalităţile neodadaiste intens comentate în spaţiul românesc şi în arealul Bacăului în programele de reevaluare a aportului lui Tristan Tzara şi a grupului intelectual din jurul său. Desigur, interesul sculptorului pentru tehnica de deviere a semnificaţiilor, prin ironie, oximoron, ruptură a operaţionalităţii cuvântului sau iconului, nu este un reflex imediat al prelungirii acestei atmosfere, dar bogăţia de nuanţe a fenomenului radical al avangardei/neoavangardei, de multe ori aplatizat în acest radicalism, a contribuit la alegerea acestui areal de fenomene, iar jocul sculptorului cu patrimoniul formal al obiectelor dezafectate de originara lor funcţionalitate a susţinut preocuparea sa majoră pentru manevrarea semnificaţiilor. Fascinaţia pentru tropii specifici limbajului literar apropiaţi de universul mutant, expansiv, al imaginii, pentru jocul semantic susţinut de un provocator joc semiologic, a oferit demersului său posibilităţi din ce în ce mai captivante.

Alexandra Titu (De la signaletic la semnificant, albumul „Etape&39;&39;, Centrul de cultură „George Apostu”, Bacău)