MINCU, Nicolae Răzvan
Telefon:

(0040)318. 041 586, Mobil : 0729.097.493                                    

Adresă:

Sos.Vergului 37 Bl. K3 Ap.3 Sector 2  022446 Bucuresti, Romania              

Pagină web:

http://sites.google.com/
site/mincurazvan/

Adresă mail:

mincu_ro@yahoo.com  rmincu@gmail.com
REFERINŢE

Nicolae Răzvan Mincu şi Geometria magică
 
 
 
Efortul de-a esenţializa la maximum imaginea, dar şi volumul, după principii şi
în numele unei expresivităţi arhetipale, transcendente, nu împing  sculpturile şi nici picturile lui NRM într-o zonă a semnificantului abscons cu orice pret.
Mesajul lor este dimpotrivă, cald, direct, iluminatoriu, izvorând din convingerea artistului că putem comunica unii cu alţii raţional dar şi din inimă, profund şi cu folos pentru toţi.
Arta, esteticul, are drept scop după cum spune autorul « constituirea unui fond de semnificaţii care să justifice un act de spiritualitate major ». Folosind cu precădere ordinea dar şi seducţia geometriei, a unei geometrii puse încă din antichitate să sublinieze frumuseţea cosmosului şi a ideilor, dar şi armonia lor funciară, artistul încarcă lucările sale cu valori spirituale, simbolismul lor sobru, mistic aproape, încercând să confere o nouă strălucire unor sensuri străvechi.
În special sculptura lui NRM se distinge printr-un dinamism molcom, aproape static, subliminal, dar nu mai puţin fascinant, iar simetria ori mistica luminii, dă suprafeţelor ori volumului o strălucire şi o profunzime care dematerializează înnobilând, creind în acelaşi timp, o atmosferă propice unei contemplări benefice, purificatoare. Această latură « terapeutică » a lucrărilor este cu atât mai meritorie, cu cât intimitatea « arhetipală » promovată de artist înoată împotriva curentului social în care trăim azi, agitat, depersonalizant şi uniformizator.
 

                                                            Nicolae Macovei-critic de artă, scriitor
 
 
 
Sigilii învestite cu devoţiune-dialog între lumi
 
Robace şi stăpânit de multe pasiuni artistice împărţite, în mod egal, între plastică şi poezie, NRM ne invită să ne apropiem de cele sacre prin intermediul lucrărilor sale pe care le numeşte « sigilii ». Creaţiile lucrărilor lui au o mare încărcătură criptică, venită parcă din alte secole-atunci când proorocii se aflau printre muritori- şi destinate altor secole viitoare. Acest dialog între lumi dar şi între materiile de bază-pământ, apă, aer, foc-duce discursul plastic în sfera ideatică iniţială, în aspiraţia spre divinitate.
Simbolismul formelor sale este imanent. Îngemănarea între marmură şi lemn crează un joc expresiv alb-negru cu trimitere la antipozi. Albul este mai totdeauna prevalent. Astfel, dialogul se creează cu aceeaşi claritate între lumină şi întuneric, pentru că NRM face parte dintre aceia care au văzut – sau trăiesc cu idealul de a vedea – Lumina, dar la fel ca Fericitul Augustin, se întreabă : « ce este Lumina ? »

 
                                                            Dr. Adrian-Silvan Ionescu-critic de artă,
 
 
         
Piatra de veghe                                                                   
 
Lucrările pe care le expune NRM conţin o parte a poveştii nesfârşite a omenirii. Forma este cea care frapează, dar la o a doua « lectură », « spiritul » pietrei este acela ce-l simţi că dăinuie. De fapt, toate lucrările valoroase au un « spirit » al lor care le ţine în viaţă.
Originea lumii este una din temele favorite ale artistului, care subsumează întregul său demers plastic modelului creaţiei divine. Artistul se află într-o perpetuă căutare şi prin  starea de graţie a actului creator ne invită nu să contemplăm, ci să trăim exerciţiile sale spirituale.

 
                                                            Ana Barton-reporter
 
  
Semne ezoterice
 
NRM este un iniţiator şi totodată un iniţiat. El ne invită la verticalitatea percepţiei şi la ceremonia străbaterii spaţiului spre forma pură. Sculptorul pavează ţărâna, pietruieşte calea, înşurubează în drumul său-şi al celorlalţi-Semne martori-Semne ghid-Semne povaţă, Semne ale însemnătăţii parcurgerii şi trecerii- spre ce ? de ce ? până unde ? de când ? până când ? Adepţii ştiu secretul. Urmează-i şi, poate vei afla. Ezoterismul nu cunoaşte revoluţii, modernizări, retehnologizări. El poate fi punctul maxim al oricărei modernităţi în artă. Dincolo de acest prag, sculptura- ca nevoie, ca recurs la expresie-se singularizează.
                                                            Paul Cornel Chitic-critic de artă
 
Mesaje în piatră
 
Acest sculptor implinit în propria sa concepţie a străbătut până acum toate treptele meşteşugului, ale măiestriei şi virtuozităţii. Lucrările lui respiră aerul unor relicve sacre din alte lumi ce par îmbibate de energii speciale şi misterioase.
 
                                                            Paul Cornel Chitic-critic de artă