REFERINŢE


        În Monumentul de la Moisei, artistul atinge acea tensiune unică la care s-a afirmat vocaţia ordinii, a echilibrului psihic şi cosmic, a locului impregnat decisiv de umanitate, din sanctuarele dacice sau din spaţiile de evocare brâncuşiene. Cele 12 coloane, dispuse circular, reprezintă maramureşeni sau fiinţe din mitologia locală. Un subtil joc al forţelor centripetale adună aici datele vieţii spirituale, în vreme ce tensiunile centrifugale extind nemăsurat semnificaţiile acestui loc în care se glorifică eroi maramureşeni. În Sfatul bătrânilor, artistul alege din viaţa satului, dintr-o civilizaţie străveche şi perfect împlinită, un moment grav şi solemn. Este un moment când bătrânii, atât de pregnanţi, acolo, în mijlocul satului, se sustrag datelor concrete şi pătrund într-un timp infinit, într-un spaţiu al meditaţiei. Şi în restul operei sale, Vida se preocupă de cercetarea şi aducerea în lumină a mitologiei populare, a unor reprezentări cu rădăcini în practicile magice. O acută stare imaginativă amplifică în modul cel mai deplin operant semnificaţia lucrurilor şi evenimentelor (Omul apelor, Omul nopţii, Omul pădurii, Solornonarul, Vâlva minei, Priculiciul minei etc). Artistul creează totodată şi lucrări în care accentul se mută pe notaţia realistă, pe observarea unor crâmpeie de viaţă - Buciumaşul, Odihna, Dans din Oaş, Horitoarea, Carnavalul.
 
Constantin Prut (2014)
Dicționar de artă modernă și contemporană, ediție în curs de apariție la Editura Polirom, Iași, 2015