ANGHELUŢĂ, Relu
Telefon:

0745.639.639
 

Adresă:

str. Traian nr. 79 bl. B2 ap. 38 Galaţi
 

Adresă mail:

relu_angheluta@yahoo.com
 
REFERINŢE

 Creaţia lui Relu Angheluţă este rodul unei pasiuni deosebite pentru sculptură, a muncii unui artist care-şi pune probleme de compoziţie şi de limbaj, de ordonare armonioasă a formelor şi volumelor în spaţiu, investindu-şi lucrările cu sensuri şi semnificaţii majore ale problematicii omului. Dacă la începuturile activităţii sale s-a oprit mai ales la genul portretului bazat pe un modelaj clasic ( „Daniela”, „Reculegere”, „Pe gânduri”), mai apoi recurge la stilizare şi simplificare, abordează nudul feminin şi compoziţia cu conotaţii simbolice. Utilizează în egală măsură bronzul, duraluminiul, marmura, piatra, lemnul, căutând să le înţeleagă şi să le valorifice cât mai bine specificitatea fiecărui material, calităţile structurii lor. Ceea ce reţine de la primul contact cu lucrările sale este grija pentru formă, capacitatea de a esenţializa, ceea ce le conferă acestora un aer de puritate, de nobleţe spirituală. Preocupat de punerea în evidenţă a frumuseţii corpului feminin, înscrie forme rotunde în spaţiu, este atent la integrarea în textura lucrărilor a zonelor de lumină şi umbră, modelajul este fin, sensibil, linia suplă. Un lirism cald şi discret învăluie aceste sculpturi, în care rafinamentul şi aspiraţia spre puritate, armonia şi echilibrul îşi dau mâna într-o fericită logodnă. Când abordează tema maternităţii, tratarea este diferită uneori, suprafeţele nu sânt netede, ci buciardate, vibrate, încât lucrările au un aer de primitivism, de arhaic, dând senzaţia de greutate. Atunci când materialul folosit este lemnul, formele sunt mai elansate, dinamice, creând sentimentul de înălţare („Madona cu pruncul”, „Dialog”, „Monolog”, „Tinereţe”, „Sfânta familie”). În ultimii ani, Relu Angheluţă a fost preocupat tot mai mult de fructificarea valenţelor unui material nou folosit de el - marmura transparentă din Italia. Temele cărora le dă viaţă sunt cele ale genezei, creaţiei, sacrificiului, misterului vieţii, devenirii etc. Acestora le găseşte echivalenţe plastice pe măsură, materializându-le în lucrări care subliniază aceeaşi grijă pentru forme şi volume sintetice, epurate de excrescenţe inutile, pentru un joc subtil al plinurilor şi golurilor ( „Ioana d'Arc”, „Geneză”, „Puritate”, „Miracol”, „Extaz”, „Arcă”, „Simfonie”, „Ambiţie” etc.).
Bibl.: Corneliu Stoica, Identităţi artistice, Editura Alma, Galaţi, 2004; Corneliu Stoica, Interferenţe, editura Sinteze, Galaţi, 2009; Valentin Ciucă, Un secol de arte frumoase în Moldova, Editura Art XXI, Iaşi, 2009; Valentin Ciucă, Dicţionarul ilustrat al artelor frumoase din Moldova 1800-2010, Editura Art XXI, Iaşi, 2011; Corneliu Stoica, Popasuri ale privirii, Editura “Sinteze”, Galaţi, 2013.


CORNELIU STOICA - DICŢIONARUL ARTIŞTILOR PLASTICI GĂLĂŢENI - Ediţia a II-a revăzută şi întregită