COMENTARIU CRITIC


        Iconografia, preferenţial figurativă (relief, ronde-bosse în bronz, ceramică, lemn, cu sublinieri cromatice) valorifică premise conceptual  expresive ale registrului suprarealist, potenţate adesea de subtext narativ parodic-parabolic. Evenimente existenţiale ale mediului imediat, dramaticul cotidian efemer, prezenţa cuplului în proiecţie mitică - devin transcrieri cu multiplu conţinut metaforizant, în concentrări plastice care resemantizează formulări vizuale consacrate de fazele timpurii ale fondului artistic universal (antichitatea egipteană, asiro-babiloniană sau sumeriană).

Elena Mihuț
 


IMAGINI  BIOGRAFIE

  (București, 1971)

  Studii academice:
  1991 - 1997 - Academia de Arte Frumoase,  Bucureşti.

  din 1997 - Membru al Uniunii Artiștilor Plastici din România
   


  PROIECTE

  Expoziții de grup:
  1994 - Pictură, grafică, sculptură, Galeria Galla, Bucureşti;
  1994, 1998 - Dantesca, Ravenna, Italia;
  1995 - Assos Art, Galeria Galla, Bucureşti;
  1996 - Desen, Institutul român de cultură şi cercetare umanistică “Nicolae Iorga”, Veneţia, Italia;
  1997 - Salonul de Sculptură Mică, Galeria Orizont, Bucureşti;
           - Expoziţie de sculptură la Muzeul Literaturii Române, Bucureşti;
  1998 - Expoziţie de sculptură, Galeria Simeza, Bucureşti;
  1999 - Desene de sculptor, Galeria Simeza, Bucureşti;
           - Sculptură + desen, Galeria Căminul Artei, Bucureşti;
           - Saloanele Bucureştiului, Galeria Apollo, Bucureşti;
           - Accente în sculptură, Muzeul Literaturii Române (curator şi participant);
           - Dante în România, Ravenna, Italia;
  2000 - Sculptură, Galeria Orizont, Bucureşti;
           - Pictură, grafică, ceramică şi sculptură, Galeria Hanul cu Tei, Bucureşti;
           - Dante în România, Ravenna şi Roma, Italia.

  Simpozioane:
  1993 - Simpozion de sculptură, Pucioasa, Dâmbovița;
  1996 - Simpozion de instalaţii, Alba Iulia;
           - Simpozion Brâncuşi, Galeria Academiei de Artă, Bucureşti;
  1999 - Simpozion de pictură şi sculptură, Blaj, Alba;
           - Simpozion de grafică, pictură şi sculptură, Samothrace, Grecia.

  Distincţii:
  1995 - Marele Premiu „Assos Art”;
  1999 - Premiul pentru tineret, Saloanele Bucureştiului.
   


  BIBLIOGRAFIE

  Fundația Culturală META, Un secol de sculptură românească. Dicționar A-D. Colecția Sinteze, Editura META, 2001, pp. 85 - 86.