COMENTARIU CRITIC


        Concepţia artistică a lui Grigore Badea ca şi în cazul altor sculptori români contemporani, pune în discuţie consubstanţialitatea mitologie-artă. În acest caz de relaţie consubstanţială ideile, temele mitice și opera de artă pot fi explicite-ostentativ alese sau implicite-constitutiv cuprinse. În universul sculptorului Bradea temele mitice sunt implicite, constitutiv cuprinse referindu-se la ideile de dăinuire a fiinţei naţionale româneşti pe meleaguri transilvane. Asemeni unor arbori robuşti Voievodul (în mai multe variante), „ascuns - cel de totdeauna conducător benefic în spriritualitatea populară, dotat cu viaţă fără moarte, care nu are individualitate ci doar o existenţă mitică ascunsă de ochii celor răi” şi Oşteanul de la fruntarii - omul bun pus de pază sunt dăltuiţi în lemn de stejar tratat în planuri mari după o organizare a elementelor axată pe verticală. Cu un limbaj autentic în care eliminarea detaliilor facilitează sinteza formei, Bradea este legat deopotrivă de experiențele sculptorilor cioplitori ai Clujului şi ai meşterilor populari.

Alexandra Rus
 


IMAGINI  BIOGRAFIE

  (Spermezeu, Bistrița-Năsăud, 1947 - Bistrița, 1998 )

  Studii academice:
  1965 - 1972 - Institutul de Arte Plastice „Ion Andreescu” , Secția Sculptură, Cluj-Napoca, cu profesorul Andras Kos.

  din 1981 - Membru al Uniunii Artiștilor Plastici din România
   


  PROIECTE

  Expoziții personale*:
  1969 - Expoziție personală de Desen, Casa Matei Corvin, Cluj-Napoca;
  1975 - Galeria Municipală, Bistriţa;
  1978 - Galeria Mică, Cluj-Napoca.

  Expoziții de grup**:
  1970 - Salonul Național al Școlilor și Institutelor de Artă, București;
  1971 - Salonul Național al Artei Studențești, Cluj-Napoca;
  1976 - Cluj-Napoca, Galaţi;
  1978 -Galeriile Uniunii Artiștilor Plastici, Bistrița; 
  1988 - Galeriile Uniunii Artiștilor Plastici, Bistriţa;
           - Sandomierz, Polonia;
  1989 - Galeria Căminul Artei, Bucureşti.

  Simpozioane:
  1969, 1970, 1971 - Primăvara Studențească, Cluj-Napoca;
  1977 - Măgura, Buzău;
  1978 - Sângeorz-Băi, Bistriţa-Năsăud;
  1979 - Piatra-Neamţ;
  1980 - Slatina, Olt;
  1981 - Moneasa, Arad;
  1982 - Costineşti, Constanța;
  1986 - Babadag,Tulcea;
  1987 - Oarba de Mureş;
           - Ianow-Lubelsky, Polonia;
  1988 - Lăzarea, Harghita;
  1992 - Sângeorz-Băi, Bistrița-Năsăud.

  Premii și distincții:
  1969 - Premiul II pentru Sculptură, acordat în cadrul Simpozionului Primăvara Studențească, Cluj-Napoca;
  1970 - Premiul I pentru Sculptură, acordat în cadrul Simpozionului Primăvara Studențească, Cluj-Napoca;
  1971 - Premiul III pentru Sculptură, acordat în cadrul Simpozionului Primăvara Studențească, Cluj-Napoca;
           - Premiul II pentru Sculptură, acordat în cadrul Salonului Național al Artei Studențești, Cluj-Napoca.

  * În perioada 1974 - 1992 a participat și la expoziţiile judeţene ale Uniunii Artiștilor Plastici, Filiala Interjudețeană Cluj-Bistriţa-Zalău, la expoziţiile bienale republicane organizate la Bucureşti, principalele expoziţii judeţene şi colective de la Cluj, la expozițiile anuale și trimestriale ale Cenaclului de Creație Bistrița.
  ** Expoziții de grup: 1976 - Cluj-Napoca; Galați; 1988 - Sandomierz, Polonia;Toronto, Canada; 1991 - Montreuil, Franța;
  *** Lucrările lui Grigore Badea se găsesc în colecțiile Muzeului Național de Artă Cluj și Muzeului Județean Bistrița, precum și în colecții particulare din România, Ungaria și Germania.
   


  BIBLIOGRAFIE

  Fundația Culturală META, Un secol de sculptură românească. Dicționar A-D. Colecția Sinteze, Editura META, 2001, pp.74 - 75.

  Rus, Alexandra, Sculptura Românească în lemn, sec XX. Colecții clujene, Muzeul național de Artă Cluj, 1998.