ȘTEFĂNESCU, Mircea
Telefon:


0762.292.451
 

Adresă:


Str. Lăpușneanu, nr. 7, 
Iași, România
 

Pagină web:


www.mirceastefanescu.ro
 

Adresă mail:


mirstef68@yahoo.com
 
COMENTARIU CRITIC


        Să realizezi o expoziţie de sculptură imediat după absolvirea facultăţii şi încă în galeriile U.A.P. este, să recunoaştem, o performanţă nu la îndemâna oricui. Aceasta pentru că, se ştie, materia primă a sculptorului este cu mult mai puţin „ascultătoare” decât cea a pictorului sau graficianului, ceea ce face ca însăşi concepţia artistică a artistului să se cristalizeze mult mai târziu.
Mircea Ştefănescu, chiar dacă nu va fi având poate un program estetic propriu-zis, pare să ştie foarte bine ce vrea să zică a face sculptură în planul mileniului trei. Prin câteva din lucrările expuse acum la „Trianon”, el probează o bună frecventare a lecţiei maeştrilor tradiţionali, cu accentul lor pe „eliberarea” din strânsoarea blocului de piatră sau marmoră a formei divine. Dar, fapt la fel de important, el probează, prin alte lucrări expuse, că ştie bine şi care modalităţi de exprimare mai pot promite astăzi întâlnirea cu autenticitatea în creaţie.
        Plasat la interferenţa artelor tradiţionale, recurgând la expresivitatea grafiei (ingenios obţinută, ca de exemplu prin integrarea parcă nesilită a unor fragmente de radiatoare) şi la senzualitatea policromiei, valorificând inspirat „obiecte găsite” (dar prelucrate până devine cu totul îndoielnică găsirea duchampiană), apelând cu moderaţie la simboluri sau, mai bine spus, având grijă ca simbolurile care i se insinuează în opere să nu devină guralive, în fine, avansând în elaborare până obţine metafora plurivocă, Mircea Ştefănescu mizează pe un public rafinat, familiarizat cu aventurile artei contemporane sau, cel puţin, sastisit de redundanţa stilului numit eufemistic „dulce”. Însuşi faptul că, la prima sa confruntare cu publicul amator de artă, nu a înţeles să facă acele concesii socotite fireşti în asemenea circumstanţe este un semn că avem de a face cu o carieră artistică aşezată de la bun început sub auspiciile profesionalismului veritabil.


D.N. Zaharia, 2000
Fragment extras din Iașul vernisajelor, Editura Dosoftei, Iași, 2000
 


BIOGRAFIE

(Iași, 1968)
 
Studii academice:
1990 - 1996 - Academia de Arte „George Enescu", specializarea Sculptură, Iaşi, România;
2004 - 2005 - Masterat în Arte Plastice, Universitatea de Arte „George Enescu”, Iaşi, România;
2008 - 2012 - Doctorand în cadrul Universității de Arte „George Enescu", Iași, România. În 2012, artistul a primit titlul de „Doctor în arte plastice și decorative.
 
Activitate profesională:
1996 - 2002 - Laborant, Academia de Artă „George Enescu”, Iaşi, România;
2000 - 2001 – Profesor, cursuri de desen la Universitatea de Arte „George Enescu”, specializarea Sculptură, Iaşi, România.
din 2002 - Asistent universitar la Universitatea de Arte „George Enescu”, specializarea Sculptură, Iaşi, România.
 


PROIECTE

Expoziţii personale:
1993 - Sala Bibliotecii „British Council”, Iaşi, România;
1996 - Sala „Trianon”, Iaşi, România;
2001 - Centrul Cultural German, Iaşi, România;
2010 - Ansamblu de 4 busturi de for public din bronz, amplasate în fața clădirii Facultăţii de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi”, Iaşi, România;
2011- Ansamblu de 6 busturi de for public, Aleea Personalităților din Parcul „Inginerul Dan Dumitrache”, Târgul Frumos, România;
2012 - Expoziție de desen și sculptură (împreună cu Liviu Suhar), „Sala de Marmură” - Galeria de Artă, Facultatea de Medicină Veterinară, Iași, România.
 
Expozitii de grup:
1991 - Expoziţia studenţilor Academiei de Arte „George Enescu”, Sala „Trianon”, Iaşi, România;
1993 - Expoziția Taberei Internaționale de Pictură și Sculptură „Poiana cu Schit”, Sala „Victoria”, Iași, România;
1994 - Expoziţia studenţilor Academiei de Arte „George Enescu”, Sala de expoziții a Hotelului „Unirea”, Iaşi, România (a participat cu 3 lucrări);
        - Muzeul de Artă Contemporană, Galaţi, România (a participat cu 6 lucrări);
1995 - Salonul de Toamnă, expoziţie organizată de Uniunea Artiştilor Plastici din România, Filiala Iaşi, România (a participat cu 3 lucrări);
1997 - Anuala Bârlădeană, Bârlad, România (a participat cu 2 lucrări);
1998 - Salonul de Toamnă, expoziţie organizată de Uniunea Artiştilor Plastici din România, Filiala Iaşi, România (a participat cu 2 lucrări);
1999 - Expoziţie organizată de Uniunea Artiştilor Plastici din România - Filiala Iaşi, Centrul „George Apostu”, Bacău, România;
        - Erotica, ediția a II-a, expoziție organizată de Uniunea Artiştilor Plastici din România - Filiala Iași, expoziție itinerantă: Iaşi, Bucureşti, România;
        - Salonul de Toamnă, expoziție organizată de Uniunea Artiştilor Plastici din România - Filiala Iaşi, România (a participat cu 2 lucrări);
2000 - Expoziţia „Estivală” a Uniunii Artiştilor Plastici din România, Sala „Cupola”, Iaşi, România;
2001 - Salonul de Toamnă Art’Is 2001, Uniunea Artiştilor Plastici din România - Filiala Iaşi, România (a participat cu 2 lucrări);
        - Muzeul de Artă, expoziţie organizată de Uniunea Artiștilor Plastici din România - Filiala Iași, Bacău, România;
        - Expoziţia Tinerilor Artişti Ieşeni, organizată de Uniunea Artiștilor Plastici - Filiala Iaşi, Bucureşti, România (a participat cu 2 lucrări);
        - Anuala Bârlădeană, Primăria din Bârlad, România (a participat cu 1 lucrare);
2002 - Salonul de Primăvară Mărţişor, Uniunea Artiștilor Plastici din România - Filiala Iaşi, România;
        - Salonul de Toamnă Art’Is 2002, Uniunea Artiștilor Plastici din România - Filiala Iaşi, România (a participat cu 2 lucrări);
2003 - Metamorfozele realului, Muzeul de Artă, expoziție organizată de Uniunea Artiștilor Plastici din România - Filiala Iași, Constanţa, România;
2003, 2004, 2006, 2007, 2008, 2011 - Salonul I, expoziție organizată de Uniunea Artiștilor Plastici din România - Filiala Iași, Hotel Europa, Iaşi, România;
2004 - Expoziţia Masteranzilor de la Universitatea de Arte „George Enescu”, Galeria „apARTE", Iaşi, România;
2006 - Noua dezordine Amoroasă, Galeriile Lăpușneanu, Iași, România;
        - Expoziţie de grup, Chişinău, Republica Moldova;
        - Salonul de Toamnă Art’Is 2006, Uniunea Artiștilor Plastici din România - Filiala Iaşi, Hotel Europa, Iași, România;
2006, 2008 - Saloanele Moldovei, expoziţie itinerantă: Bacău (România), Chişinau (Republica Moldova);
2007 - Brâncuşiana 2007, Târgu Jiu, România;
        - Profile, Galeria de Artă „Cupola” și Galeria din Strada Lăpușneanu (Galeria DANA), expoziție organizată de Uniunea Artiștilor Plastici din România - Filiala Iași, România;
        - Salonul de Toamnă Art’Is 2007, Uniunea Artiștilor Plastici din România - Filiala Iaşi, Hotel Europa, Iași, România;
2008 - Festivalul Internațional de Sculptură Mică Brâncușiana 2008, Tîrgul Jiu, România;
          - Saloanele Moldovei, expoziție itinerant: Bacău (România), Chișinău (Republica Moldova);
          - Salonul de Toamnă Art’Is 2008, Uniunea Artiștilor Plastici din România - Filiala Iaşi, Hotel Europa, Iași, România;
          - Tușe Plastice, expoziția cadrelor ddactice din cadrul Facultății de Arte Plastice, Decorative și Design, Universitatea de Arte „George Enescu”, Iași, România;
           - Salonul de sculptură mică, expoziție dedicată sculptorului Ion Vlasiu;
2009 - Tușe Plastice, expoziția cadrelor diactice din cadrul Facultății de Arte Plastice, Decorative și Design, Universitatea de Arte „George Enescu”, Iași, România;
           - Salonul Naţional Concurs de Artă Plastică Atitudini Contemporane, ediția a II-a, Slobozia, România;
           - Expoziţie itinerantă organizată de Tudor Truică;
2010 - Salonul artiştilor de ieri şi de azi, expoziție organizată cu ocazia împlinirii a 150 de ani de învățământ artistic modern la Iași, Universitatea de Arte „George Enescu”, Iaşi, România;
2011 - Salonul de Toamnă Art’Is 2011, Uniunea Artiștilor Plastici din România - Filiala Iaşi, Hotel Europa, Iași, România;
        - Expoziția Europeană de Artă Vizuală (EUROPEAN VISUAL ART Exhibition), Muzeul Unirii, Iaşi, România;
        - Expoziția profesorilor de arte vizuale, Casa Balș, Galeria „Universitas”, Iași, România;
2012 - Muzeul de Istorie, Roman, România;
        - Inventica, Galeriile de Artă „N. Tonitza”, expoziție organizată de Institutul Național de Inventică din Iași, România;
        - Expoziție organizată de Galeriile de Artă ale Municipiului Iași, Pasajul pietonal Hala Centrală (participare cu lucrarea Veneră);
        - Expoziția profesorilor de la Facultatea de Arte Vizuale, Galeria „Universitas”, Iași, România;
2010, 2011, 2012 - Erotica, expoziție itinerantă: Galeriile de Artă „N. Toniza” și „Cupola” Iași, România;
2013 - Expoziția Europeană de Artă Vizuală / European Visual Art Exhibition, Galeria „Universitas”, Iași, România;
        - Impresii - Sărbătoarea liliacului, Hotel „Bellaria”, Iași, România;
        - Inventica, expoziție organizată de Institutul Național de Inventică din Iași, Galeria „Universitas”, Iași, România;
        - Biblioteca Central Universitară din Iași, expoziție organizată de Uniunea Artiștilor Plastici din România, Iași, România;
        - Sacru în artă, Biserica Galata, Iași, România;
2014 - Impresii - Sărbătoarea liliacului, Hotel „Bellaria”, Iași, România;
        - Expoziția Europeană de Artă Vizuală / European Visual Art Exhibition, Galeria „Universitas”, Iași, România;
        - Salonul de Toamnă Art’Is 2014, Uniunea Artiștilor Plastici din România - Filiala Iaşi, Hotel Europa, Iași, România.
 
Simpozioane:
1993 - Tabăra Internațională de Pictură și Sculptură „Poiana cu Schit”, România;
1996 - Tabăra Internațională de Ceramică, Troyan, Bulgaria (participare cu 3 lucrări);
2003 - Simpozionul Național de Sculptură, Galați, România;
2008 - Simpozionul Național de Sculptură ARTIS 600, Iași, România;
2011 - Tabăra de sculptură „Stupca 2011”, eveniment organizat în cadrul Festivalului European al Artelor „Ciprian Porumbescu”, Suceava, România (coordonarea studenților din cadrul Facultății de Arte Plastice, Decorative și Design, specializarea Sculptură).

Lucrări Monumentale:
2000 - Mihai Viteazul (voievod; statuie; proiect de grup, coordonator: Ioan Buzdugan), Iași, România;
2004 - Victor I. Popa (scriitor; bust), Teatrul din Bârlad, România;
2007 - Emil Iordache (critic și istoric literar; bust),Primăria din Movileni, România;
2008 - Ştefan cel Mare (domnitor; bust), Liceul „Ştefan cel Mare”, Hârlău, România;
        - Ion Neculce (scriitor; bust), Liceul „Ion Neculce", Târgu Frumos, România;
        - Constantin Trancu (bust), Iaşi, România;
        - Lucrare - compoziţie formată din patru piese, una de mari dimensiuni 72/150/74 cm desfăşurată pe orizontală, reprezentând un heruvim mare din lemn de stejar, în jurul căreia gravitează 3 piese din lemn, de diferite esenţe, de dimensiuni mai mici 98/60/28 cm, desfăşurate pe vertical, Parcul Expoziției Copou, Iași, România;
2009 - Ion Creangă (scriitor; bust), Târgu Frumos, România;
        - Monumentul Eroilor Neamului (lucrare de 6 m, din piatră de Viştea), Târgul Frumos, România;
        - Victor Ciutac (actor; bust), Teatrul Naţional, Chişinău, Republica Moldova;
2010 - Ansamblu de 4 busturi de for public: Dragomir Hurmuzescu (academician, inventator), Ștefan Procopiu (academician), Cezar Parteni Antoni (profesor), Mircea Volanschi (profesor), Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată, Universitatea Tehnică „Gh. Asachi”, Iași, România;
2011 - Ansamblu de 6 busturi de for public: Mihai Eminescu (scriitor), Vasile Alecsandri (scriitor), Garabet Ibrăileanu (scriitor), Theodor Neculuță (scriitor), Grigore Trancu-Iași (scriitor) și Ion Creangă (scriitor), Aleea Personalităților, Parcul „Ing. Dan Dumitrache”, Târgul Frumos, România.
 
Premii și distincții:
1993 - Premiul al III-lea, acordat pentru lucrarea realizată în cadrul Taberei Internaționale de Pictură și Sculptură „Poiana cu Schit”, România;  
        - Mențiune, acordată în cadrul Concursului Național pentru realizarea Monumentului Unirii, Arad, România;
2006 - Nominalizare în cadrul Expoziției Saloanele Moldovei, România și Republica Moldova;
2009 - Diploma de Excelență, acordată în cadrul Salonului Naţional Concurs de Artă Plastică Atitudini Contemporane, ediția a II-a, Slobozia, România;
        - Diplomă şi Medalie de Argint, acordate în cadrul Expoziţiei Internaţionale a Creativităţii şi Inovării, România;
2010 - Diplomă de Onoare pentru promovarea valorilor ştiinţelor în România şi în lume, acordată în cadrul Simpozionului „Universul Ştiinţelor”, organizat de Asociaţia Cultural - Știinţifică „Vasile Pogor”, Iaşi, România;
2011, 2012 - Diploma de Excelenţă pentru Creaţie Artistică - Euro Invent 2011, 2012;
2011 - Diplomă de Excelență pentru Coordonarea Taberei de Sculptură „Stupca 2011”, organizată în Cadrul Festivalului European al Artelor „Ciprian Porumbescu”, Suceava, România;
        - Diploma de Excelenţă, Galeria de Portrete de la Târgu Frumos, acordată de Uniunea Artiștilor Plastici din România, Iaşi, România;
2012 - Diplomă de onoare și Medalia de Aur INVENTICA 2012 pentru merite aduse învățământului artistic, acordate în cadrul Expoziției de Inventică, ediția a XVI-a, Iași, România;
2013 - Medalia de Aur pentru Creație Artistică - Euro Invent 2013, România;
        - Diplomă de onoare și Medalie de aur INVENTICA 2013 pentru merite aduse învățământului artistic, acordate în cadrul Expoziției de Inventică, ediția a XVII-a, Iași, România;
        - Medalia de Aur, acordată în cadrul Târgului de Carte pentru Albumul de artă Mircea Ștefănescu, Editura Performantica, Iași, România;
        - Diplomă de excelență pentru articolul publicat în Albumul de artă Vasile Coțofan, Editura Performantica, Iași;
2014 - Medalie de aur pentru Creație Artistică - Euro Invent 2013, România;
        - Premiul pentru Sculptură, acordat în cadrul expoziției Salonul de Toamnă, ediția 2014, Iași, România. 
 


BIBLIOGRAFIE


Arhivă artist

Surse web:
http://www.mirceastefanescu.ro/cv.html
http://artindex.ro/2013/04/12/stefanescu-mircea-2/
http://www.ziaruldeiasi.ro/local/expozitia-liviu-suhar-si-mircea-stefanescu-vernisata-joi-la-universitatea-agronomica~ni8ip7