COMENTARIU CRITIC


        Artistă invitată. Daniela Frumușeanu este o artistă complexă care pornește de la zona artelor textile, pentru a interacționa cu grafica, pictura sau instalația obiect, ea inovează nu doar la nivel conceptual, ci și în planul tehnicilor artistice, fiind deţinătoare a Brevetului de invenţie pentru procedeul de piroimprimare pe suporturi organice și anorganice.
        Artista caută să descopere legile încifrate după care funcționează universul, observând cu atenție Creația. Cartea peisajului deschide seria de cărți-obiect prin cercetarea naturii, astfel că reîntoarcerea la Creator se face prin Creația sa. Textura tactilă a materialului nețesut (netex) invită privitorul la cunoașterea obiectului. Acuratețea monocromă a limbajului vizual trimite către arta suprematistă a lui Kazimir Malevici, adică spre acea supremație a sensibilității pure în arta plastică, degajată de însemnele vizibile, epurată de decorativism și elemente descriptive.  Prin cuprinderea tainelor naturii văzute (parte a creației divine), omul cunoaște acele taine nevăzute, se apropie mai mult de divinitate, descifrează invizibilul prin vizibil și ajunge în cele din urmă la cunoașterea de sine, așa cum menționa renascentistul Paracelsus. Asemeni unui farmacist, Daniela compune, recompune și suprapune simbolul sulfului, mercurului, fierului etc și ilustrează Tabelul lui Basile. Cărțile Danielei Frumușeanu sunt adevărate inițieri, în care simbolurile reprezintă elemente alchimice: „vâscul” este simbolul regenerării, al nemuririi, cheia alchimică așa cum apare în romanul lui Mihail Sadoveanu, Creanga de aur. Cărțile au nuanțe alchimice - auriu, verde, roșu etc. Întreaga expoziție are ca laitmotiv legea de bază a alchimiștilor: „Lege, Lege, Relege, Ora, Labora et Invenies”.  Gânduri și intenții sunt analizate prin limbajul mâinilor în Cartea gesturilor. Daniela devine un fin psiholog pentru că orice gest transmite o energie care-l dezvăluie pe celălalt. Prin ilustrarea aripilor de înger și micilor Putti, preluați din Renașterea italiană, energiile negative se preschimbă în pozitive, asemeni plumbului în aur, în cărțile transformării: Cartea focului și în Cartea timpului. Artista recurge la o istorie identitară prin imprimarea cu modele de vase neolitice în Cartea spațiului casei. Cartea ca omagiu apare ilustrată în Cuvinte care zidesc. Învățătura înțeleaptă, bătrânească, a unui meșter popular este un model de urmat. Tehnica indoneziană de rezervare cu ceară pe material textil este explorată în Cartea batik-ului. Fiecare carte poartă cu sine o poveste, dar și texte poetice, eseuri, ce-o situează pe Daniela Frumușeanu pe un teren interdisciplinar.

 
Raluca Băloiu (2014)
 


BIOGRAFIE


PROIECTE


BIBLIOGRAFIE