COMENTARIU CRITIC


          Pictor de şevalet, autor de tapiserii şi compoziţii murale, grafician, el cultivă o imagistică bogată, în montaje ce se remarcă prin invenţie şi surpriză optică. Tipice pentru modul său de a construi imaginea sunt serigrafiile şi xilogravuriile ce se integrează unei direcţii recente a graficii, direcţie în care se produce o fuzionare a modalităţilor Pop Art cu înregistrarea pulsului stărilor afective.
Fragmentele de imagini - tabloul Monei Lisa, clişee ale publicităţii, decupaje de afişe, aluzii la statui sau personaje celebre etc. - sunt asamblate de un spirit ce foloseşte spaţiul discontinuu pentru a se elibera de reminiscenţele, devenite excesive, ale imaginaţiei. Desenul are funcţia de a corecta automatismul constituirii compoziţiei, oferind artistului un teritoriu mai propriu de exprimare. Proiectele de tapiserie - pe care le realizează singur sau în colaborare cu Teodora Moisescu-Stendl - vădesc ştiinţa de a construi diverse motive pe care le compune după un alfabet decorativ ce angajează mediul înconjurător, solicitând, fără ostentaţie, atenţia privitorului.
 

Constantin Prut (2014) 
Dicționar de artă modernă și contemporană, ediție în curs de apariție la Editura Polirom, Iași, 
2015 
 


BIOGRAFIE


PROIECTE


BIBLIOGRAFIE