COMENTARIU CRITIC


          Printre numele rezonante ale sculpturii contemporane, artistul plastic şi profesorul Corneliu Tache este, deopotrivă, veteran al taberelor de creaţie care au făcut deja istorie, dar şi un foarte activ şi inspirat creator de sculptură mică. Personalitate pregnantă, cu un univers de forme cu precădere figurative, inspirate din mitologie şi uneori din religie, cu o viziune solid articulată, Corneliu Tache lucrează în piatră, lemn şi bronz. Personajele sale umano-animaliere, uneori de sursă livrescă, descind din epoci îndepărtate şi impresionează prin tratarea lor foarte modernă, cu accent asupra anatomiei reinterpretate şi valorificate cu multă expresivitate. Acestea au dinamism, forţă de sugestie şi vitalitate. Suprapunerile elaborate de planuri şi suprafeţe sunt o trăsătură a plasticii de atelier, dar şi a celei monumentale, destinate forului public. 

Luiza Barcan (2014)
 


BIOGRAFIE


PROIECTE


BIBLIOGRAFIE