COMENTARIU CRITIC


          Format la început de secol XX la Academia de Arte Frumoase de la Bucureşti, iar apoi la Academia Julian din Paris, în atelierul lui Raffaelo Romanelli, sculptorul Alexandru Severin s-a impus în arta plastică românească şi europeană prin descendenţa sa rodiniană, fiind un continuator al stilului impus în sculptură de marele maestru Rodin, atât în sculptura de atelier, cât şi în cea de for public. Adept al modelajului, a lucrat mult în bronz, portrete de personaje sau compoziţii cu personaje foarte expresive, de un dinamism accentuat, modelate cu mare fineţe. În istoria artei româneşti moderne este considerat a fi un sculptor de sorginte simbolistă, poate şi datorită prieteniei sale cu poetul simbolist Alexandru Macedonski. La un anumit moment al carierei sale artistice Alexandru Severin s-a concentrat mai mult asupra unor comenzi de sculptură dedicată spaţiului public, astfel că în prezent mai multe lucrări de-ale sale, chiar şi unele cu caracter funerar, decorează acest tip de spaţiu. 

Luiza Barcan (2014)
 


BIOGRAFIE


PROIECTE


BIBLIOGRAFIE