COMENTARIU CRITIC


          Dinamică, surprinzătoare şi incisivă, arta lui Dan Roşca se dezvoltă într-un raport de dialog cu valorile modernităţii, pe care artistul le înţelege şi le înglobează, completând stadiul formei purificate prin gustul pentru inovaţie. Atitudinea ludică a artistului este relevantă atât în temele abordate, ca în cazul labirintului multicolor din parcul Triade, cât şi prin minuţiozitatea cu care proiectează şi pune în operă instalaţii mobile a căror funcţionalitate bizară trimite la premisa dadaistă a raportului dintre joc, funcționalitate și absurd.

Andreea Foanene (2014)
 


BIOGRAFIE


PROIECTE


BIBLIOGRAFIE