COMENTARIU CRITIC


          Artistă polivalentă din grupul avangardist, formată în România în prima jumătate a secolului XX, la Academia Liberă de Pictură cu Horia Igiroşanu, dar şi în atelierul lui Frederick Storck, Hedda Stern şi-a impus numele dincolo de ocean, după 1941, în Statele Unite ale Americii, prin pictura şi grafica sa. A practicat sculptura sporadic, doar în perioada de tinereţe, petrecută în România. Hedda Stern a fost un spirit iscoditor, atras şi implicat în mişcarea de avangardă, îndeosebi în suprarealism şi în expresionismul abstract. Spre deosebire de pictura ei nonfigurativă, în sculptură s-a exprimat figurativ, abordând personajul uman, executat mai ales în bronz, cu ecouri din arta primitivilor. A realizat şi instalaţii, aşa numitele „antropographs”.

Luiza Barcan (2014)
 


BIOGRAFIE


PROIECTE


BIBLIOGRAFIE