COMENTARIU CRITIC


          Colonii de arthropode se înmănunchează în instalaţii sau compoziţii organice. La mărime naturală, rădaștele din porțelan parcă prind viață și încep să mișune, să zboare, să populeze spațiul ca atunci când s-ar afla în propriul lor mediu. Ioana Șetran creează astfel de microcosmosuri, justificându-şi gestul prin faptul că trei sferturi dintre creaturile pământului sunt insecte. Capul, toracele și abdomenul sunt modelate separat, cu minuțiozitate, apoi asamblate în forma finală, a cărei alcătuire găsește afinități cu ceramica francezului Bernard Palissy. Cu forme mimetice, inspirate după natură, acești Lucanus Cervus sunt împăstați de alb, investiți cu energii generatoare de puritate și lumină. Regnul animalier interferează cu cel vegetal astfel încât elitrele devin frunze şi vice versa. Chitinoasele Ioanei Şetran preiau câte puţin din forma mediului în care vieţuiesc. Ele sălăşluiesc în vestibuli plateiformi în care este redat până și freamătul ierbii. Doar vântul nu se face auzit, în schimb se simte în unduirile inflorescenţelor. Crustacee, moluşte, alge marine sunt aşezate pe sfere în rondebosse. Încrengături baroce ovoidale asemeni lucrării Animaux marins (1987) sunt consemnate în istoria artelor plastice prin menţionarea lor în cataloage internaţionale, asemenea catalogului Sculptures du XXe siècle Collections du Musée d`art et d`histoire-Geneve (5 julliet-30 septembre 1984). 

Raluca Băloiu (2014)
 


IMAGINI    BIOGRAFIE


    PROIECTE


    BIBLIOGRAFIE