COMENTARIU CRITIC


          Personalitate cu totul aparte în arta contemporană românească, pictoriţa Ecaterina Vrana a reuşit fără nici o îndoială să treacă dincolo de graniţele unui singur limbaj prin extinderea imaginii de la bidimensional la tridimensional. Multe dintre picturile ei sunt de fapt reliefuri născute din suprapuneri de pastă pe pânză, iar alteori, artista îşi întruchipează în trei dimensiuni lucrările. Adeptă a unei reprezentări minimaliste ce încearcă să meargă direct la esenţa imaginii epurate de clişee şi convenţii deja banalizate, Ecaterina Vrana îşi plasează cel mai adesea eul în centrul compoziţiilor, ca generator al acestora. Comentariul dulce-amar şi o infailibilă ingenuitate lesne descifrabilă în viziunea ei asupra universului apropiat sunt poate cele mai pregnante trăsături ale artei Ecaterinei Vrana. 

Luiza Barcan (2014)
 


BIOGRAFIE


PROIECTE


BIBLIOGRAFIE