COMENTARIU CRITIC


         Neîndoielnic, un observator atent şi avizat al sculpturii clasice, format ca sculptor după al doilea război mondial, Gheorghe Vartic a profesat o artă permanent ataşată de valoarea umană, de portret, de reprezentarea acestuia în trei dimensiuni şi în felurite materiale destinate sculpturii. În acelaşi timp, artistul a ţinut seama şi de valoarea decorativ-simbolică a sculpturii de mici dimensiuni, inspirate din formele naturale sau din arta altor epoci. Gheorghe Vartic a tratat cu delicateţe subiectele abordate, 
făcând treceri neaşteptate de la figurativ la non-figurativ, de la forme cu plasticitate bine evidenţiată la forme accentuat decorative. Cu grijă pentru detaliu şi faţă de texturi, sculptorul a creat câteva serii de lucrări de inspiraţie livrescă, alăturând formelor anatomice forme desprinse din cotidian, sugestii ale unor obiecte din universul casnic. 


Luiza Barcan (2014)
 


BIOGRAFIE

(Duma, Orhei, Republica Moldova, 1928 - Bucureşti, ?)
 
Studii academice:
1952 - Institutul de Arte Plastice „Nicolae Grigorescu”, clasa profesorului Cornel Medrea, Bucureşti, România.
Studii de specializare în restaurare în Cehoslovacia, Franţa, Italia.

Activitate profesională:
A fost restaurator la Muzeul Național de Artă al României unde a organizat primul laborator de restaurare de sculptură în 1957.

Burse de studiu:
1971 - Bursă UNESCO.
 


PROIECTE

Expoziții personale:
1966 - Foaierul Teatrului de Comedie, Bucureşti, România;
1979 - Galeria „Eforie”, România;
1987 - Galeria „Orizont”, București, România.
 
Expoziții de grup:
din 1955 - expune în ţară şi în străinătate;
1969, 1981, 1983, 1985 - Italia;
1970 - Polonia. 
 
Lucrări în colecții publice:
Muzeul Național de Arte al României, Bucureşti, România.
 


BIBLIOGRAFIE


Vlasiu, Ioana (coord.), Dicționarul sculptorilor din România. Secolele XIX - XX, vol. II, Lit. H - Z, Editura Academiei Române, București, 2012, pp. 336 - 337.