COMENTARIU CRITIC


         Cu un promiţător şi nonconformist debut în deceniul nouă, mai ales în ce priveşte o reală revoltă asupra clişeelor, convenţiilor, academismului şi materialelor tradiţionale, Ionel Stoicescu şi-a condus treptat activitatea artistică spre lucrările de for public, unele dintre ele cu exclusive valenţe decorative. La început, sculptorul a experimentat materiale neconvenţionale şi a contrariat percepţia comună asupra obiectului tridimensional. Se numără printre artiştii care îşi construiesc expoziţiile, stabilind punţi de comunicare între sculptură şi arhitectură. Acesta a fost probabil punctul de plecare spre lucrările menite spaţiilor publice urbane, acolo unde sculptura e nevoită să comunice cu clădirile moderne, realizate din materiale industriale. În spirit postmodern, Ionel Stoicesu este autoironic şi autoreflexiv şi nu ezită să exploateze fragmentul în detrimentul ansamblului.

Luiza Barcan (2014)
 


BIOGRAFIE


PROIECTE


BIBLIOGRAFIE