COMENTARIU CRITIC


       Expresia figurativă a sculpturilor suportă un permanent efort de adecvare a formei la o declarată funcţionalitate spirituală. O astfel de preocupare o duce, la un moment dat, spre predominanţa problemelor spaţiale, când ansamblul sculptural se compune din elemente geometrice, concretizări ale proceselor raţionale. Artista revine apoi la un program narativ, în care verva anecdotei, gustul pentru comentariu sunt bazate pe largi trimiteri culturale, într-un dialog mereu proaspăt între dimensiunile grave şi cele parodice ale mitului sau realităţii. Acum sunt valorificate experienţele formale anterioare, în aşa fel încât personajele capăta o identitate, fără a violenta ambianţa şi fără a i se supune, populând-o cu propriul lor spaţiu în care se rosteşe discursul artistic. Artista foloseşte culoarea pentru a spori expresivitatea volumelor, şi, uneori, ca resursă a unui inedit demers pictural.
 
Constantin Prut (2014)
Dicționar de artă modernă și contemporană, ediție în curs de apariție la Editura Polirom, Iași, 2015
 


IMAGINI    BIOGRAFIE


    PROIECTE


    BIBLIOGRAFIE