COMENTARIU CRITIC


IMAGINI  BIOGRAFIE

  (Someșeni, Cluj, 1941)

  Studii academice:
  1965 - Absolvent al Institutului de Arte Plastice „Ion Andreescu”, specializarea Sculptură, Cluj-Napoca, România.

  Activitate profesională:
  - Profesor de sculptură, gradul I la Liceul de Arte „Romul Ladea”, Cluj-Napoca, România.

  din 1969 - Membru titular al Uniunii Artiştilor Plastici din România
   


  PROIECTE

  Expoziții personale:
  1976, 1979 - Cluj-Napoca, România;
  1979 - Bistrița, România;
           - Alba Iulia, România.

  Expoziții de grup:
  din 1965 - Participă la expoziții naționale și regionale de grup;
  1982 - Bienala Țărilor Socialiste, Sofia, Bulgaria;
  1986, 1988, 1990 - Bienala de Sculptură „Dantesca”, Ravenna, Italia.

  Simpozioane:
  1973 - Omagiu, Măgura, Buzău, România;
  1980 - Căsoaia Zarand, Arad, România;
  1981 - Săliștea Sibiului, Sibiu, România;
  1988 - Dzintari, Riga, Letonia;
  1992 - Ciucea, Cluj, România.

  Lucrări în colecții publice și private în: SUA, Japonia, Franța, Italia, Germania, Suedia, Austria, Letonia, Olanda, Luxermburg.

  Premii și distincții:
  1988 - „Ordinul Lenin” al Uniunii Artiştilor Plastici din U.R.S.S., Riga, Letonia;
   - Medalia de Aur , Bienala de Sculptură „Dantesca”, ediția a IX-a, Ravenna, Italia (medalie de grup pentru cea mai bună participare românească).
   


  BIBLIOGRAFIE


  Rusu, Ion, în: „Uniunea Artiștilor Plastici din România, Filiala Cluj”, Editura Genesis-Tipo, Cluj-Napoca, 1998, p. 131.

  Surse web:
  http://ro.wikipedia.org/wiki/Tab%C4%83ra_de_sculptur%C4%83_M%C4%83gura