COMENTARIU CRITIC


          Asemenea unora dintre congenerii săi, sculptorul Alexandru Siminic s-a implicat constant în restaurarea de monumente, această activitate dublând-o de fapt pe cea de sculptor şi contribuind, inevitabil, la consolidarea unei viziuni şi la selectarea anumitor subiecte. Mai înclinat către abstractizare, Alexandru Simnic suprapune în spaţiu forme geometrice de bază, creează echilibre neobişnuite şi studiază potenţialităţile mixturilor de materiale. Viziunea sculptorului e esenţializantă, simplificatoare şi capabilă să pună în dialog plinul cu golul, orizontala cu verticala, atât în plastica de atelier, cât şi în lucrările monumentale. Alexandru Siminic experimentează valenţele alăturărilor dintre obiectul artistic şi obiectul ready made sau dintre obiectul creat şi un fragment de materie naturală, precum piatra de râu, de pildă. De asemenea, el urmăreşte punerea în valoarea a raporturilor dintre umbre şi lumină în alcătuirile sale tridimensionale. 

Luiza Barcan (2014)
 


IMAGINI  BIOGRAFIE


  PROIECTE

  Expoziţii de grup:
  2013 - Bienala Naţională de plastică mică Vârsta de bronz, Muzeul de Artă, Cluj-Napoca, România.

  Lucrări:
  1998 - Preotul Simeon Cobilanschi (bust), Biserica Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril, Gura Humorului, Suceava, România.
   


  BIBLIOGRAFIE


  Arhiva Fundaţiei Culturale META

  Surse web:
  http://www.macluj.ro/2013_arhiva_expozitii/virsta-de-bronz-2013.html
  http://ro.wikipedia.org/wiki/Biserica_Sfin%C8%9Bii_Arhangheli_Mihail_%C8%99i_Gavriil_din_Gura_Humorului