COMENTARIU CRITIC


        Manifestă interes pentru forma corporală, analizată în conversiunea de la figurativ la abstract prin elocvenţa şi metafora unui registru formal sintetic sau a fragmentului, a organului biologic autonomizat, detaşat de întreg, de prezenţa figurală deconstruită şi revalorizat ca semn abstract autoreferenţial. Este preocupat de concilierea, de articularea plastică în forma fizică vizibilă a unor reciprocităţi binare opozante (rectangular-curbat, greu-uşor, moale-tare etc.). În demersul de precizare a unui idiom personal reformulează aceeaşi problematică, deja particularizant, şi în desene de sine stătătoare. Lucrează cu materiale clasice: bronz, diverse tipuri de piatră.

Elena Mihuț
 


IMAGINI  BIOGRAFIE

  (București, 1969)

  Studii academice:
  1990 - 1996 - Academia de Arte Frumoase, București.

  Membru al Uniunii Artiștilor Plastici din România
   


  PROIECTE

  Expoziții de grup:
  1992 - Expoziţia  Academiei de Arte, Sala Dalles, Bucureşti;
  1995 - Academia de Artă, Budapesta, Ungaria;
  1996 - Laborator artistic, Institutul de cercetări umanistice, Veneţia, Italia;
            - Expoziţie Municipală, Galeria Etaj ľ, Teatrul Naţional, Bucureşti;
            - Galeria Orizont, Bucureşti;
  1998 - Galeria Căminul Artei, Bucureşti;
  1999 - Trei generaţii, Muzeul Literaturii Române, Bucureşti;
  2000 - Accente în sculptură, Muzeul Literaturii Române, Bucureşti.

  Simpozioane:
  1993 - Pucioasa, Dâmbovița;
  1994 - Băile Herculane, Caraș-Severin;
  1997 - Vata de jos, Hunedoara;
   


  BIBLIOGRAFIE

  Fundația Culturală META, Un secol de sculptură românească. Dicționar A-D. Colecția Sinteze, Editura META, 2001, p. 65.