COMENTARIU CRITIC


          Cât a trăit în Galaţi, Iuliana Turcu a expus lucrări reprezentând portrete şi compoziţii axate pe alegorie sau pe un simbol plastic. În ambele genuri predominante sunt formele pline şi robuste, modelajul generos, evident romantic. Portretele reprezentând figuri feminine au o încărcătură poetică, o lumină ce izvorăşte din fiinţa intimă a personajelor. În compoziţii formele şi volumele sunt mai tensionate întrucât şi ideile materializate în lemn şi piatră (descătuşarea, devenirea, meditaţia) solicită o astfel de exprimare. Aspiraţia spre monumentalitate este şi ea vizibilă, după cum la fel de vizibilă este preocuparea artistei pentru un limbaj sintetic, redus la esenţial.

Corneliu Stoica (Dicţionarul artiştilor plastici gălăţeni, ediţia a II-a, revizuită şi întregită, Editura Axis Libri, Galaţi, 2013, pp. 94-95)
 


IMAGINI  BIOGRAFIE

  (Oradea, Bihor, 1945; căsătorită cu sculptorul Gheorghe Turcu; emigrează în anul 1982 Melbourne, Australia)

  Studii academice:

  1970 - Institutul de Arte Plastice „Nicolae Grigorescu”, specializarea Sculptură, Bucureşti, România.

  Activitate profesională:
  1970 - 1980 - Lucrează ca muzeograf la Muzeul de Artă Vizuală, Galaţi, România.

  din 1975 - Membră a Uniunii Artiştilor Plastici din România
   


  PROIECTE

  Expoziţii de grup*:
  1972, 1973, 1975, 1976 - Expoziţia Republicană, România;
  2001 - Salonul de desen, Muzeul de Artă Vizuală, Galaţi, România.

  Simpozioane:
  1973 - Tabăra Naţională de Sculptură (expune lucrarea Mit), ediţia a IV-a, Măgura Buzăului, România;
  1978 - Tabăra Naţională de Sculptură (expune lucrarea Tors), ediţia a IX-a, Măgura Buzăului, România.

  * Participă la toate expoziţiile judeţene organizate de Filiala Galaţi a Uniunii Artiştilor Plastici şi la cele interjudeţene de la Bucureşti şi Suceava, România; Peste hotare a expus la Novi-Sad, Serbia.
   


  BIBLIOGRAFIE


  Referinţe critice:

  Ciucă, Valentin, Dicţionarul ilustrat al artelor frumoase din Moldova 1800-2010, Editura Art XXI, Iaşi, 2011.
  Ciucă, Valentin, Un secol de arte frumoase în Moldova, vol. II, Editura Art XXI, Iaşi, 2010.
  Stoica, Corneliu, Dicţionarul artiştilor plastici gălăţeni, ediţia a II-a, revizuită şi întregită, Editura Axis Libri, Galaţi, 2013, pp. 94-95.
  Vlasiu, Ioana (coord.), Dicţionarul sculptorilor din România. Secolele XIX - XX. Lit. H-Z, Vol. II, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2012, p. 330.