COMENTARIU CRITIC


        Lucrările de început ale lui Vasile Blendea, Piramida jertfelor, Luna mâncată de vârcolaci, trimit, prin subiect şi tratare, la simbolismul lui Paciurea. Pentru orientarea lui ulterioară spre sculptura istorică întâlnirea cu Nicolae Iorga la Paris a fost decisivă. În urma unei misiuni încredinţate de Academia Română, Vasile Blendea face copii în muzeele din Austria, Elveţia şi Germania după portrete ale domnitorilor români (Portretul lui Vlad Ţepeş din castelul de la Ambras, Tirol). Este autorul a numeroase portrete, busturi, reliefuri, compoziţii cu temă istorică, proiecte de monument, majoritatea în gips (dar şi în bronz sau piatră), unele modelate analitic, descriptiv, altele manifestând un interes sporit pentru simplificarea şi monumentalitatea volumelor - Ştefan cel Mare strângând oastea, Matei Basarab, Badea Cârţan, Tudor Vladimirescu, Vlad Ţepeş, Regele Ferdinand (ecvestru), Ienăchiţă Văcărescu, Nicolae Iorga, Generalul Berthelot. A avut, de asemenea, o bogată activitate de pictor şi restaurator (Brăneşti, Curtea Domnească - Târgovişte, Doiceşti). În 2002 se inaugurează la Târgovişte Casa Memorială „Vasile şi Emilia Blendea” într-o casă de secol XVIII cu valoare istorică.

Ioana Vlasiu
 


IMAGINI  BIOGRAFIE

  (Peștișani, Gorj, 1895 - 1983, București; unchi al lui Constantin Brâncuși)

  Studii academice:
  1920 - 1924 - Şcoala de Arte Frumoase, cu Dimitrie Paciurea, Frederic Storck şi Costin Petrescu, Bucureşti;
  1928 - 1930 - bursier la Şcoala Română de la Fontenay-aux-Roses, Franţa;
  1928 - 1929 - Salon des artistes français, Paris. 

  Activitate profesională:
  Profesor la Şcoala Normală din Târgovişte.
   


  PROIECTE

  Expoziții personale:
  1924 - debutează la Salonul Oficial cu sculptura Făt-Frumos;
  1928- 1929 - Salon des Artistes Français, Paris, Franța;
  1932 - Târgovişte [cat., prefaţă prof. I. Negoescu];
  1977 - Expoziţie retrospectivă, Sala Dalles, Bucureşti [cat.];
  1978 - Expoziţie retrospectivă, Târgovişte;
  1994 - Muzeul de Artă, Tulcea; 
  1995 - Expoziţia Centenar Vasile Blendea, Muzeul de Artă, Târgu-Jiu;
           - Muzeul de Arheologie, Târgovişte.

  Expoziții de grup:
  1926, 1927, 1938, 1940 - Saloanele Oficiale, Bucureşti;
  1928 - 1929 - Salon des artistes français, Paris; 
  după 1950 - expoziţii anuale de stat.

  Lucrări monumentale:
   - E. Văcărescu, Matei Basarab și Badea Cârţan, Târgovişte;
   - Tudor Vladimirescu, Slatina;
   - Vlad Ţepeş, Bucureşti.
  1934 - Monumentul eroilor, Răzvadul de Sus;
           - Monumente ale eroilor din Primul Război Mondial, comunele Voineşti, Ocniţa, Valea Lungă-Cricov; 
  1939 - Vasile Cârlova (bust, bronz), Târgovişte.

  Muzee:
   - Muzeul Național de Artă al României, București.

  Distincţii:
  1924 - Premiul Horia Boambă la Expoziţia absolvenţilor Şcolii de Belle-Arte pentru sculptura Făt-Frumos, lucrată sub îndrumarea lui Paciurea;
  1937 - Premiul „Anastase Simu”.
   


  BIBLIOGRAFIE

  Barbosa, Octavian, Dicționarul artiștilor români contemporani, Editura Meridiane, București, 1976.
  Saur, Saur Allegemaine Kunstlerlexikon. Die Bildenden Kunstler aller Zeiten un Volker, 17, K.G. Saur Munchen-Leipzig, 1997.
  Fundația Culturală META, Un secol de sculptură românească. Dicționar A-D. Colecția Sinteze, editura META, 2001, pp. 64 - 65.
  Vlasiu, Ioana (coord.), Dicționarul sculptorilor din România. Secolele XIX-XX, vol. I, lit. A-G, Editura Academiei Române, București, 2011, pp. 68 - 69.

  Oprea, Petre, Expozanţi la Saloanele oficiale de pictură, sculptură şi grafică 1924 - 1944, Ministerul Culturii şi Cultelor, Bucureşti, 2004.

  Florea, Vasile, Vasile Blendea, Complexul Naţional Muzeal „Curtea Domnească” Târgovişte. Consultant artistic: Constantin Blendea, „Bibliotheca”, Târgovişte, 2002.
  Iliescu, Mircea, în „Arta”, nr. 10 - 11, 1977, p. 48.
  „Arta”, nr.11, 1985, p. 39.
  „Arta”, nr.11, 1988, p. 41.