COMENTARIU CRITIC


          Sculptor cu o îndelungată, bogată şi prestigioasă activitate, artistul arădean Dumitru Şerban s-a remarcat, de-a lungul timpului, şi ca profesor şi ca animator al vieţii breslei din care face parte. Printre cei mai activi sculptori în cadrul simpozioanelor de creaţie naţionale şi internaţionale, Dumitru Şerban şi-a lăsat semnătura asupra multor lucrări de artă monumentală cu pecetea 
inconfundabilă a personalităţii sale. Cioplitor experimentat în piatră şi lemn, este un sculptor mai degrabă abstract, cu vocaţie pentru monumental. Izvoarele sale provin deopotrivă din tradiţe şi din modernitate. Compoziţiile, fie ele de atelier, fie de for public, sunt închise, solide, dinamice şi profund imaginative. Dumitru Şerban se numără prin apartenenţa la generaţia sa, dar şi prin 
viziune şi abordare printre sculptorii post-brâncuşieni. Prin vivacitatea lui şi prin implicare în viaţa breslei, Dumitru Şerban face parte dintre acei artiştii care au generat, de-a lungul timpului, un tip de atitudine ce s-a impus şi a creat la rândul ei modele.


Luiza Barcan (2014)
 


BIOGRAFIE


PROIECTE


BIBLIOGRAFIE