COMENTARIU CRITIC


        A colaborat cu sculptură decorativă la Opera Română, Teatrul Naţional, fostul Palat al Pionierilor, Cotroceni.

Ioana Vlasiu
 


BIOGRAFIE

(București 1901 - 1998)

Studii academice:
1939 - 1941 - Madrid, cu Angel Florez;
1947 - 1949 - București, cu Mihai Onofrei;
1937 - călătorește în Grecia.
 


PROIECTE

Expoziții personale:
Debutează în 1948 - Expoziția anuală de stat;
1958 - București;
Sculptură decorativă la Opera Română, Teatrul Național, fostul Palat al Pionierilor.

Muzee:
 - Muzeul Naţional de Artă al României, Bucureşti.
 


BIBLIOGRAFIE

Barbosa, Octavian, Dicționarul artiștilor români contemporani, Editura Meridiane, București, 1976.
Fundația Culturală META, Un secol de sculptură. Dicționar A-D. Colecția Sinteze, Editura META, 2001, p. 62.
Vlasiu, Ioana (coord.), Dicționarul sculptorilor din România. Secolele XIX-XX, vol. I, lit. A-G, Editura Academiei Române, București, 2011, pp. 65 - 66.

Arta, nr. 11, 1985, p. 39.
Arta, nr. 11, 1988, p. 41.