COMENTARIU CRITIC


        Interesul pentru realitatea umană este dublat de o abordare conceptuală a figurii. Prelucrate în planuri ample, cu o notă expresionistă, figurile, reluate și dispuse într-o anume ordine, devin prezențe modulare, care imprimă noi sensuri acestui ansamblu înțeles ca o instalație.

Constantin Prut
 


IMAGINI  BIOGRAFIE

  (Piatra-Neamț, 1974)

  Studii academice:
  1993 - 1998 - Universitatea de Arte „George Enescu”, Iași.

  Membru al Uniunii Artiștilor Plastici din România
   


  PROIECTE

  Expoziții colective:
  1995 - Cenaclul Luchian, Sala de Marmură a Facultății de Medicină, Iași;
  1996 - Galeria Lascăr Vorel, Piatra-Neamț;
  1997 - Galeria Trianon, Iași;
  1998 - Icoana din sufletul copilului, Siderocastro Meteora Heraclion, Grecia;
           - Gata, Expoziția Absolvenților, Muzeul de Artă Cluj-Napoca.

  Simpozioane:
  1996 - Piatra-Neamț;
  1998 - Durău, Neamț.
   


  BIBLIOGRAFIE

  Fundația Culturală META, Un secol de sculptură românească. Dicționar A-D, Colecția SINTEZE, Editura META, București, 2001, pp. 61 - 62.