POPESCU, Ion
Pagină web:

http://millart.se/index.html
COMENTARIU CRITIC


          Sculptorul este fascinat de posibilităţile pe care i le oferă materialul - piatra, lemnul, metalul - pe care îl scoate din iniţiala condiţie amorfă, descifrând, la capătul unor procese raţionalizatoare, ansambluri figurative semnificative. El crede în valorile statornicite de tradiţie şi nu în puterea de sugestie a unor asocieri materiale pe care i le poate dicta jocul întâmplării. Oricâte promisiuni îi poate face simpla afirmare a materialităţii, cu adevărat importante i se par încărcăturile ideatice conţinute în discursul volumelor. Sculpturile în lemn urmează, în general, sensul vertical al tensiunii fitotrope a copacului, dar de fiecare dată intervine cu o puternică stilizare bazată pe elemente geometrice, cu perforări ale trunchiului, care sugerează în final substraturi antropomorfe. Prelucrarea suprafeţelor se face cu grijă, până la limita minimalismului, dar câteodată, cum se întâmplă în lucrarea Tronul demiurgului (Dedal), sunt păstrate accidentele volumului, făcându-se vizibile efectele cioplirii, pulsaţie unică a fiinţei artistului. În sculpturile realizate în metal (torsuri, portrete, fiinţe acvatice proiectate pe cer, nervurile unei bolţi care cuprinde semnul crucii), modul de rezolvare a ecuaţiei formale aminteşte exerciţiul tehnologic; suprafaţa atent şlefuită reflectă lumina încorporată în volume, asigurând caracterul „viu” al lucrărilor. Apelul la rigoarea geometrică anulează starea informală a pietrei, pe măsură ce forţele tectonice slăbesc în intensitate şi lasă planul superior la discreţia energiilor raţionale. Volumele se impregnează de repere culturale, nu în sensul unor citate lettriste, ci sub forma semnificativă a cărţii, a unor rafturi de bibliotecă, înţelese ca depozitare a valorilor patrimoniale (Melancolia adolescenţei). Acolo unde, de regulă, funcţionează o desăvârşită abstracţiune a formelor, se pun în mişcare tensiuni figurative, cu tranşante încărcături spirituale.           
 
Constantin Prut (2014)
Dicționar de artă modernă și contemporană, ediție în curs de apariție la Editura Polirom, Iași, 2015
 


IMAGINI  BIOGRAFIE

  (Cogealac, Dobrogea, 1947; din 1988 se stabileşte în Suedia)

  Studii academice:
  1965 - 1971 - Urmează cursurile Institutului Politehnic, Bucureşti, România;
  1973 - 1975 - Şcoala de Artă, specializarea Sculptură, prof. Gabriela Manole-Adoc, istoria artei cu Ion Frunzetti, Bucureşti, România;
                      - În această perioadă s-a perfecţionat sub îndrumarea pictorului şi graficianului Constantin Baciu şi în atelierele sculptorilor Gheorghe Aldea şi Pavel Mercea.
   


  PROIECTE

  Expoziţii personale:
  2003 - Central Station, Alvesta, Suedia;
  2005 - Komunens Östersund, Suedia;
  2006 - Väsby Konsthall, Uppland Väsby, Suedia;
  2006, 2010 - Öppet Hus Alvesta, Torpsbruk, Suedia;
  2007 - Galleri B.fors, Stockholm, Suedia;
  2007, 2008 - Galleri Småland, Alvesta, Suedia;
  2009 - Alvesta, Torpsbruk, Suedia;
  2010 - Öppet hus, Torpsbruk, Suedia;
  2011 - Parabole, expoziţie de sculptură şi desen, Galeria „Helios”, Timişoara, România;
  2012 - Galleri 40, Stockholm, Suedia;
  2013 - Carrousel du Louvre, Paris, Franţa;
           - Malmö, Suedia;
  2014 - Luftkastellet, Malmö, Suedia;
           - Art Nordic, Copenhaga, Dandemarca.

  Expoziţii de grup:
  1975 - Debutează la o expoziţie de grup în Bucureşti, România;
  1998 - Härlöv, Suedia;
  1999 - Lammhult, Suedia;
  2005 - Vårsalongen, Konsthall, Uppl.Väsby, Suedia;
           - Alshult Herrgard, Suedia;
           - Tranås Konstrakan, Suedia;
           - Väsby Konsthall, Uppl.Väsby, Suedia;
  2006 - Galleri Infra, Uppl.Väsby, Suedia;
  2007 - Galleri B. fors Stockholm, Suedia;
  2008 - Antique & Art Exibition Helsingborg, Suedia;
           - Galleri Småland, Alvesta, Suedia;
  2009 - Kolkets Hus, Härlöv, Suedia;
  2010 - Tranås Konstrakan, Tranås, Suedia;
  2012 - The Gallery in Cork Street, Londra, Marea Britanie;
           - Affordable Art Fair, Stockholm, Suedia;
  2013 - Vienna Showcase, Viena, Austria;
           - Art Monaco 2013, Monaco;
  2014 - Art Basel, Basel, Elveţia.

  Simpozioane:
  1984 - 1987 - Participă la simpozioanele de sculptură de la Podul Dâmboviţei, România.

  Lucrări în colecţii publice:
   - Alvesta library, Suedia.

  Lucrări în colecţii private:
   - Suedia, România, Germania, Franţa, Israel, SUA, Bulgaria, Canada, Columbia, Danemarca.
   


  BIBLIOGRAFIE

  Prut, Constantin, Dicţionar de artă modernă şi contemporană, Univers Enciclopedic, Bucureşti, 2002.
  Titu, Alexandra, Prut, Constantin, Ion Popescu. Sculpture/Sculptură, Foundation Triade, Timişoara, 2011.

  Surse web:
  https://www.youtube.com/watch?v=xG1hXADooYo
  http://www.alexandra-titu.ro/ionpopescu_ro.php
  http://www.alexandra-titu.ro/ionpopescu_en.php
  http://ciprianchirileanu.blogspot.ro/2011/07/ion-popescu.html
  http://uapt.cjtimis.ro/noutati_helios/v300611.htm