COMENTARIU CRITIC


        Portretist remarcabil (Bacovia, Carol Davila, G. Călinescu, Papiu Ilarian), autor al unor compoziţii cu caracter simbolic (Himera, Tentativă) artistul îşi leagă numele de realizarea unor complexe sculpturale monumentale, care dovedesc posibilităţile sale de a adecva mijloacele de expresie la programul de idei. În Electrificarea, lucrare amplasată la barajul Vidraru pe Argeş, recurge la silueta umană pentru a simboliza înstăpânirea în ordinea elementelor naturale a efortului raţional, subliniind coincidenţa între lumină şi raţiune. Monumentul consacrat poetului Bacovia în oraşul Bacău este pus în valoare înainte de toate prin implantarea sa într-un spaţiu subiectiv, izolat de spaţiul citadin comun. Distanţa pe care o asigură soclul mult lărgit îndepărtează incidenţele străzii, lăsând să se consume, în singurătate, drama celui care şi-a asumat povara existenţei poetice, înțeleasă ca meditaţie asupra condiţiei umane. Descins acolo, în spaţiul aparent neutru al suprafeţei de beton, corpul suferă eroziunea luminii, pierzând din atributele concreteții si dobândind tot mai clare semnificaţii spirituale. Prin clipa de meditaţie a poetului, privitorul câştigă propria sa putere de a medita - fapt ce ne vorbeşte despre împlinirea uneia dintre finalităţile cele mai de seamă ale artei monumentale.
 
Constantin Prut (2014)
Dicționar de artă modernă și contemporană, ediție în curs de apariție la Editura Polirom, Iași, 2015
 


IMAGINI  BIOGRAFIE

  Biografie
  (1938, Iași - 1995, București)
   
  Studii academice:
  1954 - 1955 - Facultatea de Construcții, secția Civile și Industriale, Iași, România;
  1958 - 1964 - Institutul de Arte Plastice „Nicolae Grigorescu", specializarea Sculptură, clasa profesorului Boris Caragea, București, România.
   
  Burse de studiu:
  1986 - Bursă de o lună acordată de Statul Italian la Roma, Italia.
   
  din 1966 - membru al Uniunii Artiștilor din România.
   


  PROIECTE

  Expoziții personale:
  1967 - Expoziție personală de desene și sculptură, Sala Magheru, București, România;
  1970 - Expoziție de desen, Sala „Amfora”, Bucureşti, România;
  1982 - Centrul Cultural „Jean Gagnant”, Limoges, Franța;
  1985 - Muzeul Naţional de Artă al României, expoziție de sculptură, pictură și grafică, Bucureşti, România;
  1990 - Expoziție de desen, Palais Delphinal de Saint Donat, Romans, Franţa;
  1991 - Expoziție de desen, Banca Credit Lyonnais, Romans, Franţa;
  1992 - Expoziție de desen și pictură, La Compagnie „Le Forum”, Lyon, Franța;
  1993 - Institutul Cultural Român, expoziție de sculptură, pictură, desen, Paris, Franța;
  1994 - Galeria „Galla”, Bucureşti, România;
          - Expoziție de desen organizată la Dudley Museum, Dudley, Midlands, Anglia.
   
  Expoziții de grup:
  1964 - Expoziția Anuală de Artă Plastică, București, România;
          - Centenarul Învățământului Artistic din România, Sala „Dalles”, Muzeul de Artă al României, București, România;
  1965 - Expoziția de sculptură și pictură a orașului București, participare cu lucrarea Catrina (portret în piatră, 68 x 30 x 45 cm), București, România;
          - Expoziția de Stat a Institutelor de Arte Plastice, participare cu lucrarea Prometeu (gips), București, România;
  1966 - Bienala de Sculptură și Pictură, participare cu lucrarea Portretul Ioanei (piatră, h: 0,65 m), București, România;
          - Expoziția Itinerantă de Artă Românească, Praga (Cehia), Atena (Grecia), Ankara (Turcia);
  1967 - Salon de la Jeune Sculpture, participare cu lucrarea Calvarul (fier pictat), Paris, Franța;
          - Colocviului Internațional „Constantin Brâncuși”, București, Mogoșoaia, România;
          - Bienala de Tineret, ediția a V-a, Paris, Franța;
  1968 - Trienala de Artă Decorativă, Milano, Italia;
          - Expoziția Anuală de Sculptură și Pictură, București, România;
          - Expoziție Colectivă de Artă Românească, Berna, Elveția;
          - Cenaclul Tineretului, București, România;
  1969 - Expoziția Internațională de Sculptură En Plein Air, Fundația Pagani, Legano, Italia;
          - Expoziția Anuală de Sculptură și Pictură, participare cu lucrarea George Călinescu (portret, gips), Sala „Dalles”, București, România;  
          - Expoziția Tineretului, participare cu lucrările George Călinescu (bust, gips), Calvar (metal, h: 3,30 m), Obsesie (metal, 1 x 0,70 m), Lacustră (metal, 1,80 x 0,60 m) și Studiu în roșu (0,60 x 0,50 x 0,20 m), Sala „Dalles”, București, România;
          - Expoziția Colectivă Centenarul Brâncuși, expoziție itinerantă, Paris (Franța), Bruxelles (Belgia), Londra (Marea Britanie);
  1970 - Expoziție Colectivă de Artă Contemporană Românească, expoziție itinerantă, Ankara (Turcia), Atena (Grecia), Alexandria (Macedonia);
          - Salon de la Jeune Sculpture, Paris, Franța;
  1976 - Expoziția de Artă Contemporană Românească, Moscova, Rusia;
          -  Omagiu lui Brâncuși, expoziție itinerantă, Paris (Franţa), Bonn (Germania), Bruxelles (Belgia) şi Londra (Marea Britanie);
          - Bienala de la Veneția, participare cu lucrările Prometeu (machetă) și George Bacovia (portret), Veneția, Italia;
  1983 - Expoziția Internațională de Sculptură Mică, Eglise Beaumont du Lac, Franţa;
  1984 - Expoziția de Artă Românească, organizată de Uniunea Artiştilor Plastici, Varșovia, Polonia;
          - Mostra internationale della picola cultura Legano, Fundația Pagani, Italia;
          - Expoziția de Artă Românească de Desene, organizată de Uniunea Artiștilor Plastici, Moscova (Rusia) şi Ankara (Turcia);
          - Expoziția Internațională de Sculptură, organizată de Fundaţia Pagani, Legano, Italia;
  1987 - Expoziția de Artă Plastică, organizată de Uniunea Artistilor Plastici, Cehoslovacia;
          - Expoziția Internațională de Sculptură Mică, Legano, Pagani, Italia;
  1989 - Expoziția de Desene, Galeria Art 54, New York, S.U.A.;
          - Expoziția de Artă Românească, participare cu lucrarea Singurătate (lemn), Moscova, U.R.S.S.;
  1992 - Salonul de primăvară, București, România;
  1995 - Bienala de la Veneția (Centenar), participare cu lucrările Singurătate (106 x 35 x 25 cm), Zbor (72 x 27 x 20 cm), Hecate (lemn, 68 x 42 x 22 cm), Veneția, Italia;
          - Salon de la Jeune Sculpture, aniversarea a treizeci de ani de la înființarea Salonului, Muzeul de Artă din Meudon, Franța;
          - Musée d’Art et d’Histoire de la ville de Meudon, Meudon, Franţa.
   
  Simpozioane:
  1975 - Tabăra de sculptură de la Măgura, participare cu lucrarea Pasărea dimineții (h: 5 m; piatră), Măgura Buzăului, Buzău, România;
  1976 - Simpozionul național de sculptură în aer liber, participare cu lucrarea Tentativa (sculptură monumentală, fier pictat, 10 x 6 m) din ciclul Păsări Galaţi, România;
  1983 - Simpozionul internațional de sculptură în granit, Vassivière, Franţa.
   
  Lucrări monumentale:
  1971 - Prometeu (oţel inoxidabil), Hidrocentrală, Argeş, România;
          - George Bacovia (bronz), Bacău, România;
  1973 - Victorie (bronz), Vaslui, România;
  1982 - Monumentul Independenţei (bronz), demolat după 1990, Oradea, Bihor, România;
  1986 - Marea lacustră, Olimpiada de la Seul, Coreea de Nord;
          - George Călinescu (bust, bronz), Bucureşti, România;
  1992 - George Coşbuc (bust), Chişinău, Republica Moldova;
  1992 - Învingătorul, Timişoara, România;
   
  Lucrări în colecții publice (din țară și străinătate):
  Muzeul Naţional de Artă Contemporană, Bucureşti, România;
  Muzeul Naţional de Artă al României, Bucureşti, România;
  Muzeul de Artă, Centrul Cultural „George Apostu”, Bacău, România;
  Muzeul de Artă, Constanţa, România;
  Muzeul de Sculptură Mică, Bucureşti, România;
  Muzeul Național Brukenthal, Sibiu, România;
  Fundaţia Pagani, Legnano-Castellanza, Italia;
  Art Center, Paris, Franța.
   
  Premii și distincții:
  1967 - Premiul pentru sculptură, acordat de Uniunea Artiștilor Plastici din România;
  1968 - Premiul I pentru desen, acordat de Uniunea Artiștilor Plastici din România;
          - Primeşte Ordinul „Meritul Cultural" pentru activitatea deosebită în domeniul artelor plastice;
  1983 - Premiul „Ion Andreescu”, acordat de Academia Română pentru Monumentul Independenţei din Oradea, România;
  1986 - Premiul „Una Cultura per l'Europa", Roma, Italia;
  1991 - Marele premiu al Artiștilor Plastici din România.
   


  BIBLIOGRAFIE


  Prut, Constantin, Dictionar de artă modernă și contemporană, Editura Univers Enciclopedic, București, 2002.
  Vlasiu, Ioana (coord.), Dicționarul sculptorilor din România. Secolele XIX - XX, vol. II, lit. H - Z, Editura Academiei Române, București, 2011, pp. 230 - 231.
   
  Surse web:
  http://constantin- popovici.6te.net/
   
  Referințe critice:
  Barbosa, Octavian, Dicţionarul artiştilor români contemporani, Meridiane, Bucureşti, 1976.
  Bénézit, E., Dictionnaire critique et documentaire des peintres, sculpteurs, dessinateurs et graveurs, Tomurile I-VIII, Paris, 1999.
  Florea, Vasile, Arta românească modernă şi contemporană, Editura Meridiane, Bucureşti, 1982.
  Grigorescu, Dan, Constantin Popovici, Editura Meridiane, București, 1990.
  Grigorescu, Dan, Idee şi sensibilitate. Direcţii şi tendinţe în arta contemporană românească, Editura Meridiane, Bucureşti, 1991.
  Grozdea, Mircea, Arta monumentală contemporană, Editura Meridiane, Bucureşti, 1987.
  Hăulică, Dan, Nostalgia sintezei, Editura Meridiane, Bucureşti, 1986.
  Ionescu, Radu, Despre pictura şi sculptura românească, Editura Maiko, Bucureşti, 2002.