PERVOLOVICI, Romelo
Telefon:


0722.381.243
 

Adresă galerie:


Strada Luigi Galvani, nr. 61-63, sector 2, București
 

Adresă mail:


metacult@gmail.com
 
COMENTARIU CRITIC


        Romelo Pervolovici, sculptor şi artist plurimedial, este preocupat de la debut de extensia mijloacelor de configurare a genului şi a relaţiilor cu spaţiul ale obiectului sculptural, urmărită până la dezintegrarea sistemului de convenţii care definesc tradiţional domeniul. Inevitabil acest proces este dependent de transferul prezenţei obiectuale în alte tipuri de contextualizare spaţială şi de revizuirea concreteţii materiale bazate pe aproprierea dinamicilor materiei naturale, într-un discurs performativ de o densă poetică a devenirii, a situaţiilor şi incidenţelor peisajului vizual, sonor, kinetic. Extensia condiţiei spaţiale spre arhitectura de referinţă arhaică, din anii ’80 care operează cu moduli cu aluzie la menhiri continuă cu explorarea universului obiectual al gospodăriei rurale, transferând interesul de la ambientalismul arhirtectural la obiectul defuncţionalizat sustras funcţionalismului iniţial, iar piatra, materie a primelor construcţii, lasă loc lemnului, compact şi disponibil jocului tradiţional al relaţiei plin-gol, ca şi împletiturii de nuiele, textură rigidă din care printr-o tehnică radical diferită obţine volume sculpturale transparente, din repertoriile formale aparţinând arealului cultural deja practicat. Explorarea sunetului (sculptură sonoră) debutează cu o temă socială, a copiilor străzii, continuând să îl preocupe ca element subordonat al unui „monument” complex, interactiv, ludic - Meduza construită din materiale sintetice, surse electronice luminoase şi reactiv sonore. Pe parcursul ultimului deceniu reia tema formelor megalitice - menhiri, dolmeni - deconcontextualizaţi din complexul simbolic arhitectural şi inseraţi în diverse articulări sintactice în peisajele de pădure, reimpunând relaţiei piatră-lemn un plan de lectură diferit faţă de cel al exploatării materiilor ca substanţialităţi definite tehnic pentru suplimentarea semantică cu opoziţia obiect natural-artefact sau element viu-obiect construit. Fotografia şi filmul (cu subgenurile derivate) îi permit permutări în acest cadru al exerciţiului ambiental, apelul scenografic la lumini ireale, artificiale, simulări peisagistice ilimitate.
 

Alexandra Titu (2014)          
 


IMAGINI  BIOGRAFIE

  (Zorleni, Vaslui, 1956)

  Studii academice:
  1982 - Institutul de Arte Plastice „Nicolae Grigorescu”, specializarea Sculptură, Bucureşti, România.

  1995 - Fondatorul Fundaţiei Culturale META
  din 1998 - Fondator, împreună cu Maria Manolescu, al grupului 2 META
  din 2011 - Fondator, împreună cu Maria Manolescu şi Radu Pervolovici, al grupului 2 META+

  Membru al Uniunii Artiştilor Plastici din România
   


  PROIECTE

  Expoziţii personale:
  1985 - Galeria „Orizont”, „Atelier 35”, Bucureşti, România;
  1988 - Muzeul Satului, Bucureşti, România;
  1990 - Galeria de artă „Kiklos”, Paphos, Cipru;
  1996 - Galeria de Artă a Teatrului Naţional, Bucureşti, România;
  2002 - Audi Art Gallery, Bucureşti, România;
  2006 - Galeria de Artă Contemporană, Sibiu, România;
  2013 - Polidigitații, Victoria Art Center, Bucureşti, România.

  Expoziţii de grup*:
  1984 - Desene de Sculptori, Galeria „Eforie”, Bucureşti, România;
           - Galeria „Orizont”, Bucureşti, România;
           - Muzeul de Artă, Râmnicu-Vâlcea, România;
  1985 - Galeria „Hanul cu Tei”, Bucureşti, România;
           - Muzeul Storck, Bucureşti, România;
           - Desene de Sculptori, Galeria „Orizont”, Bucureşti, România;
  1985, 1988 - Bienala Dantesca, Ravenna, Italia;
  1986 - Arta românească contemporană, Sofia, Bulgaria;
           - Sala „Dalles”, Bucureşti, România;
           - Galeria „Orizont”, Bucureşti, România;
  1987 - Alternative, Galeria „Orizont”, București, România;
  1988 - Expoziția internațională de desen, Pécs, Ungaria;
           - Interferenţe, Galeria „Orizont”, Bucureşti, România;
           - Mostra Arte Postal, Brusque, Brazilia;
           - Galeria de Artă, Oradea, Bihor, România;
           - Bienala de la Kyoto, Japonia;
           - Mail Art, Szolnok, Ungaria;
  1989 - Galeria „Atelier 35”, Bucureşti, România;
           - Expoziție de artă românească, Moscova, Rusia;
  1989, 1994 - Expoziția de sculptură mică, Galeria „Orizont”, București, România;
  1990 - Romania salută Europa (expoziţie itinerantă), La Botanique şi I.S.E.L.P., Bruxelles (Belgia); Biblioteca Română din Paris, Franţa;
           - Filocalia, Teatrul Național, București, România;
  1991, 1993 - Expoziția de sculptură, Hallein, Austria;
  1994 - Arta românească contemporană, Muzeul Naţional de Artă, Bucureşti, România;
  1995 - Galeria „Etaj ¾”, Bucureşti, România;
           - Galeria „1 Mai”, Bucureşti, România;
           - Galeria „Apollo”, Bucureşti, România;
  1996 - Experiment. Interferenţe şi prospecţiuni în arta românească - anii ’60 - ’90, Galeria „Etaj ¾”, Bucureşti, România;
  1997 - Arta în România astăzi, Ludwig Forum fur Internationale Kunst, Aachen, Germania;
  1998 - Transfigurații (Macrotrans Reprezentation), Mucsarnok, Budapesta, Ungaria;
  1999 - Sacrul în artă/ Il Sacro nell'Arte, Bucureşti, România;
  2002 - Orbis Urbis Europa, Galeria „Apollo”, București, România;
  2004 - Festivalul de Artă din Europa de Sud-Est, Thessaloniki, Grecia;
  2007 - Process, Space Art Festival, Museum of Art, Balcic, Bulgaria;
           - Breakfast is not included, Galeria „META”, Bucureşti, România;
           - Ambient Urban, Sibiu, România;
  2013 - Orașul văzut de generația ’80, Victoria Art Center, Bucureşti, România.

  Expoziţii 2 META (Romelo Pervolovici şi Maria Manolescu):
  din 1998 - Galeriile „Meta”, Bucureşti, România;
  2000 - Aniversarea Jaques Derrid, Paris, Franţa;
  2001 - L’Enlevement de l’Europe, Herk-de-Stad (Belgia) şi Veneţia (Italia);
           - Umernost bije umetnost, Vršac, Iugoslavia.

  Simpozioane:
  1982 - Măgura, Buzău, România;
  1983 - Piatra-Neamţ, România;
  1985 - Babadag, Tulcea, România;
  1986, 1988 - Scânteia, Iaşi;
  1987 - Sighetul Marmaţiei, Maramureş;
  1990 - Fanano - Modena, Italia;
           - Prilep, Iugoslavia;
  1991 - Adnet, Austria;
  1993 - Malta şi Austria;
           - Mallot, Israel;
  1994 - Sângeorz-Băi (Bistriţa Năsăud) şi Bacău, România;
  1996 - Romexpo, Bucureşti, România;
  1997 - Remat Nord, Bucureşti, România.

  Performance/ Happening:
  1988 - Happening (aprox. 30 min) în cadrul expoziţiei personale de la Muzeul Satului, Bucureşti, România;
           - Fanano, Italia;
  2001 - I love art, I like artists (happening; aprox 90min), Apatin, Iugoslavia.

  Lucrări în spaţii publice:
  1993 - Borderline Sculpture, Malta, Austria;
  1996 - Sculptura economiei de piaţă, Romexpo, Bucureşti, România;
  2007 - Meduza (instalaţie interactivă), Sibiu, România.

  Activitate curatorială şi managerială:
  1996 - 1997 - Președinte al Secţiei de Sculptură din București al Uniunii Artiștilor Plastici din România;
  2003 - Iniţiator al Bienalei Tinerilor Artiști;
  2003 - 2010 - Director al Bienalei Tinerilor Artiști;
  2005, 2007 - Membru al juriului - pavilionul românesc - Bienala de Artă de la Veneţia, Italia;
  2009, 2011, 2013 - Membru al Boardului ESSL Award CEE.

  Manager de proiect/ curator:
  1996 - SCULPTURA ECONOMIEI DE PIAȚǍ, Simpozion de sculptură, București (curator);
  1997 - ARTǍ ȘI ECOLOGIE, Simpozion de sculptură cu materiale reciclabile, București;
           - CONCEPTUL DE DIMENSIUNE ÎN ARTǍ ȘI ȘTIINȚǍ, Simpozion de artă și matematică (co-curator);
  1999 - CREAȚIA VAGABONDǍ, Simpozion interdisciplinar (co-curator);
  2000 - FESTIVAL DE ARTǍ EFEMERǍ - MAXIMA LUX;
  2001 - PARADISURI ILUZORII, Simpozion interdisciplinar - artă și antropologie (co-curator);
           - ARTA BATE ARTA / UMETNOST POBEDUJE UMETNOST (co-curator);
  2002 - Partea a treia a Programului Româno-iugoslav (co-curator);
  2003 - UN CURATOR - UN ARTIST - O LUCRARE;
  2004 - Bienala Tinerilor Artiști, ediția I (director și co-curator);
  2006 - Nomad-Load/ Flow/ Mix (co-curator);
           - Bienala Tinerilor Artiști, ediția a II-a (director);
  2008 - Bienala Tinerilor Artiști, ediția a III-a (director);
  2010 - Bienala Tinerilor Artiști, ediția a IV-a (director);
  2012 - Bienala Tinerilor Artiști, ediția a V-a (co-curator).

  Publicaţii:
  Isprăvile lui Degeţel şi ale altora ca el, un poem de Şerban Foarţă cu o naraţiune fotovirtuală de Romelo Pervolovici, Editura Paralela 45, Colecţie Apariţie 2007.
  Spune-mi una cu, Laura Grunberg, Editura META, București, 2001.

  Premii şi distincţii:
  1990 - Premiul al II-lea, Simpozionul de sculptură din Fanano, Italia.

  * Expoziţii de grup: 1989 - Praga, Cehoslovacia.
   


  BIBLIOGRAFIE


  Referinţe critice:
  Deac, Mircea, LEXICON critic și documentar. Pictori, Sculptori și Desenatori din România. Secolele XV-XX, Editura Medro, 2008.
  Guţă, Adrian, Generația ’80 în artele vizuale, Editura Paralela 45, Piteşti, 2008.
  Guţă, Adrian, Texte despre generaţia ’80 în artele vizuale, Editura Paralela 45, Piteşti, 2001.
  Prut, Costantin, Dicţionar de artă modernă şi contemporană, Univers Enciclopedic, Bucureşti, 2002.
  Vlasiu, Ioana (coord.), Dicţionarul sculptorilor din România. Secolele XIX - XX. Lit. H-Z, Vol. II, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2012.

  Cârneci, Maga, Arta anilor ’80. Texte despre postmodernism, Editura Litera, 1996.
  European Contemporary Art - The Art of the Balkan Countries, Thessaloniki, 2002.
  Experiment. Interferențe și prospecțiuni în arta românească în anii 1960-1990, București, 1997.
  Oroveanu, Mihai (coord.), Ateliere de artiști din București, Editura Noi media-print, București, 2009.

  Cataloage:
  Balaci, Ruxandra, Pervolovici, Editura META, Bucureşti, 1993.
  Cârneci, Magda, Vasiliu, Anca, Manolescu, Maria, Romelo Pervolovici, Editura UAP, 1988.
  Dan, Liviana, Gherghescu, Mica, Guţă, Adrian, Lefter, I.B., Manolescu, Maria, Pervolovici, Romelo, Pervolovici. Sculptura - de la obiect la vibraţie, Editura META, Bucureşti, 2008.
  Dan, Liviana, Pervolovici, Editura META, Bucureşti, 2006.
  Frunzetti, Ion, Pervolovici, Editura UAP, 1985.

  Studii şi articole:
  Cârneci, Magda, O nouă fundaţie de arte vizuale, în: „Revista 22”, sept. 1996.
  Cârneci, Magda, Subotici, Irina, Cum să aleg numai trei nume?, în: „Observator cultural”, 14 mai, 2002.
  Cernat, Paul, Aniversare la Palatul Elisabeta, în: „Observator cultural”, 6 martie, 2001.
  Chivu, Marius, O zi de târg din viaţa unui manechin, în: „Observator cultural”, 28 mai, 2002.
  Cios, Irina, Profil ’90. Ion Grigorescu Side Stories, în: „Observator cultural”, 18 iul., 2000.
  Dinescu, Lucia Simona, Imagini virtuale. Bienala Tinerilor Artişti, în: „Observator cultural”, 19 oct., 2006.
  Dinescu, Lucia Simona, Imagini virtuale. Dorothy Shoes, în: „Observator cultural”, 22 mar., 2007.
  Dobrescu, Florena, Romelo Pervolovici: Ne-am băgat în cuşca leului, în: „Adevarul”, 29 oct., 2004.
  Drăgan, Adina, Interfeţe stilistice la Audi Art Gallery, în: „Contrapunct”, 01 mai, 2003.
  Gheorghe, Cătălin, 2009 - anul artelor plastice la ICR Praga. Interviu cu Mircea, în: „Observator cultural”, 21 iul., 2007.
  Gherghescu, Mica, Identităţi şi coduri vizuale: violenţa imaginii/ imaginea violenţei, în: „Observator cultural”, 3 apr., 2004.
  Gulea, Dan, Despre stand(arduri), în: „Observator cultural”, 5 iun., 2001.
  Guţă, Adrian, Artă (cultură) alternativă (II), în: „Observator cultural”, 4 ian., 2005.
  Guţă, Adrian, Campania (artistică) de toamnă, în: „Contrapunct”, dec., 1999.
  Guţă, Adrian, Invitaţie la Impoziţie, în: „Observator cultural”, 11 iul., 2000.
  Guţă, Adrian, Scrisoare către doamna Mona Octavia Muscă, în: „Observator cultural”, 18 ian., 2005.
  Guţă, Adrian, Violenţa imaginilor/ Imaginea violenţei. Despre un eveniment cultural al anului 2004, în: „Revista 22”, 8 febr., 2005.
  I., Gh., România participă la Bienala de la Veneţia cu gripa europeană, în: „Adevărul”, 23 febr., 2005.
  Ionică, Cristina, Amintiri şi evenimente, în: „Observator cultural”, 29 mai, 2001.
  Kessler, Erwin, Bilita, în: „Revista 22”, 18 - 24 oct., 2005.
  Lefter, Ion Bogdan, Înainte şi după 1989, în: „Observator cultural”, 19 febr., 2002.
  Lefter, Ion Bogdan, Mihai, Mihalcea, Cios, Irina, Final de proiect/ de an politic/ de guvernare, Mihai Mihalcea, în: „Observator cultural”, 21 dec., 2004.
  Lefter, Ion Bogdan, Noul secol/ mileniu. Anul 1, în: „Observator cultural”, 15 ian., 2002.
  Lefter, Ion Bogdan, Vizitaţi/ consumaţi Observatorul cultural, în: „Observator cultural”, 24 sept., 2002.
  Nasui, Cosmin, Daniel Knorr la Bienala de la Veneţia, în: „Observator cultural”, 3 mar., 2005.
  Niţulescu, Virgil Ştefan, Pavilionul romanesc de la Veneţia, în: „Observator cultural”, 16 iul., 2009.
  Perjovschi, Dan, Echipa E-cart a adresat mai multor artişti şi critici de artă următoarele întrebări, în: „Observator cultural”, 4 oct., 2007.
  Pervolovici, Romelo, Maria, Manolescu, Vindem identităţi, imagini şi alte suveniruri, în: „Revista 22”, 8 febr., 2005.
  Pervolovici, Romelo, Maria, Manolescu, 2 Meta EuRo flag, în: „Atelier Deschis”, nr. 14, 2006.
  Plămădeală, Mihai, Nuanţe color ale unui secol sepia, în: „Observator cultural”, 17 ian., 2008.
  Ştefănescu, Cecilia, Veneţia cu semn schimbat, în: „Observator cultural”, 6 martie, 2001.
  Şuşară, Pavel, Arta celor trei R, în: „România Literară”, iul. 1997.
  Şuşară, Pavel, O panoramă cu lumini şi umbre, 21 dec. 2000 - 9 ian., 2001.
  Şuşară, Pavel, Salonul Municipal (III), în: „România Literară”, 2 - 8 dec., 1998.
  Şuşară, Pavel, Tânărul stăpân şi premiile U.A.P., în: „România Literară”, 14 - 20 dec., 1994.
  Tirca, Miruna, Alternative prin oraş, în: „Observator cultural”, 26 oct., 2004.
  Vaetisi, Adela, Cine mai are nevoie de Salon?, în: „Atelier”, nr. 2, 1998.
  Vilau, Simona, Arta invadează spaţiul public în Bucureşti, în: „Cuvântul”, 2007.
  Vlasiu, Ioana, Un dicţionar al artei contemporane bine documentat..., 23 mar., 2006.

  A fi sau a nu fi la Veneţia. E-cart.ro, în: „Observator cultural”, 4 oct., 2007.
  Agenda culturală. Expoziţii, în: „Observator cultural”, 22 oct., 2002.
  Agenda culturală. Expoziţii, în: „Observator cultual”, 29 oct., 2002.
  Apel către Ministerul Culturii. Dlui Ministru Ion Caramitru, în: „Observator cultural”, 7 nov., 2000.
  Art is my weapon, în: „Observator cultural”, 15 apr., 2003.
  A 10-a Bienală de arte vizuale. Crossings, în: „Observator cultural”, 18 iun., 2002.
  Cafe Europa, Bucureşti 2000, în: „Observator cultural”, 23 ian., 2001.
  După Bookarest 2001, în: „Observator cultural”, 5 iun., 2001.
  Epilog la Bookarest 2003, în: „Observator cultural”, 3 iun., 2003.
  Fundaţia Meta. Programul de rezidenţă, în: „Observator cultural”, 29 mai, 2001.
  Informaţii; Ştiri; La zi, în: „Observator cultural”, 29 oct., 2002.
  Informaţii; Ştiri; La zi, în: „Observator cultural”, 26 nov., 2002.
  Informaţii; Ştiri; La zi, în: „Observator cultural”, 15 apr., 2003.
  La zi, în: „Observator cultural”, 20 apr., 2006.
  La zi, în: „Observator cultural”, 15 mar., 2007.
  La zi, în: „Observator cultural”, 21 iul., 2007.
  La zi, în: „Observator cultural”, 28 mai, 2008.
  La 2 ani: site-ul Observatorului, în: „Observator cultural”, 5 mar., 2002.
  L-am cunoscut pe Derrida înainte de a-l întâlni, în: „Observator cultural”, 24 oct., 2000.
  Ministeriale. Proiectul de monitorizare a Ministerului Culturii la final, în: „Observator cultural”, 21 dec., 2004.
  Observatorul cultural la Bookarest2004, în: „Observator cultural”, 1 iun., 2004.
  Premii pentru evenimentele artistice independente ale anului 2004, în: „Observator cultural”, 21 dec., 2004.
  Proiectul Impoziţia, în: „Observator cultural”, 13 iun., 2000.
  53 de teme, în: „Observator cultural”, 27 febr., 2001.

  Surse web:
  http://www.revistaarta.ro/video-interviu-cu-romelo-pervolovici
  http://taberedesculptura.mnac.ro/int_romelo_pervolovici.html
  http://www.hypestreet.ro/expozitie-serban-foartza-romelo-pervolovici-victoria-art-center/2013/03/12/
  http://bucharest-buchawork.ro/frames.php?page=interview_pervolovici
  http://www.e-cart.ro/8/uk/rpvb_r.p/rpvb_r.p.html