COMENTARIU CRITIC


          Un sculptor al sintezelor, aflat la vârsta deplinei maturităţi artistice, sculptorul şi profesorul Adrian Pârvu, format la clasa maestrului Vasile Gorduz şi, într-o anumită măsură, un continuator al gândirii despre sculptură al acestuia, Pârvu profesează o artă ancorată în tradiţie, atentă la sugestiile ce vin din etapele stilistice şi istorice prin care a trecut sculptura, cu preocupare autentică faţă de reprezentarea portretului şi a formei anatomice. Ataşat de lemn şi marmură, dar interesat şi de mixturile de materiale, sculptorul abordează detaliul cu interes faţă de mesajul asupra ansamblului pe care fragmentul îl poartă. Interesul faţă de condiţia umană reprezintă o constantă a artei lui Adrian Pârvu şi se regăseşte îndeosebi în lucrările realizate din lemn cu discrete policromii.
          Monumentalitatea lucrărilor lui Adrian Pârvu, chiar şi a celor de atelier, sugerează un artist înzestrat pentru arta de for public şi care înţelege rolul cultural şi socio-educativ al acesteia. Sculptorul s-a remarcat prin portretele de personalităţi culturale amplasate în spaţii publice. Cu o activitate fecundă, gândindu-şi demersul artistic, subsumându-l unui proiect mental ce precede execuţia, Adrian Pârvu se dovedeşte un sculptor cerebral, pe deplin responsabil de demersul său şi de rolul formator al sculptorului în societatea contemporană.


Luiza Barcan (2014)
 


IMAGINI  BIOGRAFIE

  (1963)

  Studii academice:
  1992 - Universitatea Naţională de Arte, specializarea Sculptură - tehnici moderne şi tradiţionale, restaurare, profesor de desen, Bucureşti, România;
  2007 - Doctor în arte vizuale cu susţinerea publică a tezei de doctorat „Corpul Uman ăn Sculptura Recentă - Pierdere şi Regăsire”, Universitatea Naţională de Arte, Bucureşti, România.

  Burse:
  1993 - Bursa de atelier „Theodor Aman”.

  Activitate profesională:
  1992 - 1998 - Preparator la secţia sculptură, Universitatea Naţională de Arte, Bucureşti, România;
  1998 - 2003 - Asistent la secţia de sculptură, Universitatea Naţională de Arte, Bucureşti, România;
  2003 - 2007 - Lector la secţia de sculptură, Universitatea Naţională de Arte, Bucureşti, România;
  2007 - 2012 - Conferenţiar la catedra secţiei de sculptură, Universitatea Naţională de Arte, Bucureşti, România;
  2006 - 2012 - Director al Departamentului de Sculptură, Universitatea Naţională de Arte, Bucureşti, România.

  din 1993 - Membru al Uniunii Artiştilor Plastici din România, filiala Bucureşti
   


  PROIECTE

  Expoziţii personale:
  1995 - Centrul Cultural Maghiar, Bucureşti, România;
  1997 - Expoziţie personală organizată de Fundaţia Anastasia la Galeria „Catacomba”, sub egida Muzeului Naţional de Artă, România.

  Expoziţii de grup*:
  1987 - Expoziţia Institutului de Arte Plastice, Institutul de Arhitectură, Bucureşti, România;
  1989 - Expoziţia Academiei de Arte 21-22 decembrie, Bucureşti, România;
  1992, 1993 - Expoziţia Tineretului, Teatrul Naţional, Bucureşti, România;
  1994 - Expoziţia Municipală, Teatrul Naţional, Bucureşti, România;
           - Opţiuni, Teatrul Naţional, Bucureşti, România;
           - Galeria „Galla”, Bucureşti, România;
           - Expoziţie colectivă, Bonn, Germania;
  1995 - Neputinţă - Putere, Galeria „Căminul Artei”, Bucureşti, România;
           - Expoziţie de grup organizată de Fundaţia „Anastasia”, Galeria „Catacomba” - Muzeul Naţional de Artă al României, Bucureşti, România;
  1997 - Oameni din lemn colorat, Galeria „Catacomba”, Bucureşti, România;
  1998 - Expoziţie colectivă, Galeria „Catacomba”, Bucureşti, România;
           - Expoziţie colectivă Budapesta - Mucsarnok organizată de Fundaţia „Anastasia” şi Muzeul Naţional de Artă al României, Bucureşti, România;
  1999 - Expoziţie colectivă, München, Germania;
           - Expoziţia colectivă Arta sacră, organizată de Fundaţia „Anastasia” şi Muzeul Naţional de Artă al României, Roma, Italia;
  2000 - Târgul Internaţional de Artă (expoziţie colectivă), Hanovra, Germania;
  2000 - 2002, 2004 - Expoziţia Municipală, Bucureşti, România;
  2003 - Expoziţia Muzeului de Artă Contemporană, Bucureşti, România;
  2005, 2007, 2008 - Salonul de sculptură mică, Galeria „Apollo”, Bucureşti, România;
  2006 - Salonul de sculptură, Târgul Jiu, Gorj, România;
  2007 - Salonul Naţional, România;
           - Expoziţie colectivă, Galeria „Simeza”, Bucureşti, România;
  2007 - 2009, 2011 - Desene de sculptori, Galeria „Căminul Artei”, Bucureşti, România;
  2009 - Corpul uman, România;
  2009 - 2010 - Expoziţie colectivă de sculptură mică, România;
  2010 - Expoziţie internaţională de pictură şi sculptură, Galeria „Simeza”, Bucureşti, România;
  2011 - Expoziţie colectivă, Centrul Cultural Maghiar, Bucureşti, România;
           - Zilele oraşului Bucureşti, România;
           - Expoziţie colectivă de grafică şi sculptură, Galeria „Simeza”, Bucureşti, România;
  2012 - Artele în Bucureşti, Galeria „Căminul Artei”, Bucureşti, România.

  Simpozioane:
  1987 - Slănic Moldova (lemn), România;
  1997 - Călăraşi (desen), România;
  1999 - Bucureşti (marmură), România;
  2000 - Baia Mare (marmură), Maramureş, România;
  2001 - Tabără internaţională (granit), China;
  2004, 2006, 2007 - Tabără internaţională (marmură), Santa Catarina, Brazilia;
  2006 - Tabără internaţională (lemn), Teiuş - Caransebeş, Alba - Caraş-Severin, România;
  2009 - Tabără internaţională (marmură), Istanbul, Turcia;
  2011, 2012 - Pucioasa (lemn), Dâmboviţa, România.

  Lucrări monumentale în spaţiul public:
  din 1993 - Sunt consemnate importante participări la concursuri naţionale cu proiecte de monument: Monumentul Marinarilor, Iancu de Hunedoara, Emil Dandea, Ştefan cel Mare (ecvestră), Mihai Viteazul (ecvestră), Henri Coandă etc.;
  2004 - Iosif Sava (portret monumental), montat în Piaţa „Iosif Sava”, Bucureşti, România;
  2007 - Cinci portrete monumentale de domnitori pentru „Aleea domnitorilor”, Târgovişte, Dâmboviţa, România;
  2008 - Portret (marmură), Universitatea „Titu Maiorescu”, Bucureşti, România;
           - Virgil Madgearu şi Ion Angelescu (portrete, marmură), A.S.E., Bucureşti, România;
  2010 - Ferdinand (machetă ecvestră);
           - Antim Ivireanu (machetă);
  2011 - Esenin (portret monumental), Tulcea, România;
  2012 - Portret monumental (marmură), firma „Artri”, complex hotelier, Baia Mare, Maramureş, România.

  Lucrări în colecţii particulare:
  2001 - Colecţia regală, Bucureşti, România;
  2005 - Colecţie particulară, Vancouver, Canada;
  2006 - Colecţie particulară, Weimar, Germania;
  2007 - Colecţie particulară, Santa Catarina, Brazilia;
  2010 - Colecţie particulară, Köln, Germania.

  Lucrări de scenografie de mari dimensiuni executate din polistiren şi fibră de sticlă pentru Operele din: Dresda, Rostock, Hamburg şi Berlin.

  Lucrări achiziţionate:
  1997, 2000 - Fundaţia „Anastasia”;
  1998, 1999, 2001 - Tors, Eminescu, Crist, Jertfă, Om şi animal, Ministerul Culturii şi Muzeul Naţional de Artă Contemporană, Bucureşti, România.

  Premii şi distincţii:
  1993 - Premiul I la Concursul pentru Monumentul Marinarilor;
  1994 - Premiul Tineretului pentru Sculptură, acordat de Primăria Bucureştiului şi Uniunea Artiştilor Plastici din România;
  1996 - Premiul al II-lea la Concursul pentru Monumentul lui Iancu de Hunedoara;
  1997 - Premiul criticii, Uniunea Artiştilor Plastici din România;
  1998 - Premiul Tineretului, Uniunea Artiştilor Plastici din România;
           - Premiul al II-lea la Concursul pentru Monumentul lui Mihai Viteazul;
  1999, 2001 - Premiul pentru Sculptură, acordat de Primăria Bucureştiului şi Uniunea Artiştilor Plastici din România;
  2010 - Premiul al III-lea pentru statuia ecvestră Regele Ferdinand;
  2011 - Câştigător al Concursului pentru Portret monumental cu lucrarea Avram Iancu;
           - Premiul al II-lea la Concursul pentru Portret monumental cu lucrarea Hortensia Papadat-Bengescu.

  * Expoziţii de grup: 1995 - Reşiţa, Caraş-Severin, România.
   


  BIBLIOGRAFIE


  Surse web:
  http://unarte.org/respdf/Prof_sculptura_AdrianPirvu.pdf

  Referinţe critice

  Articole:
  Dumitrescu, Sorin, Pagina de cultură. Retrospectiva unui debut atipic, în: „România liberă”, 1996.
  Ivan, Cristina, O pictură a respectului smerit pentru taina lumii, în: „Cotidianul”, 1996.
  Macarie, Augustin, Carnet plastic. Adrian Pîrvu, adept al monumentalului în sculptură, în: „România Liberă”, 1996.
  Marinescu, Veronica, Între biruinţă şi credinţă, în: „Curierul Naţional”, 1996.

  Cataloage, albume de artă:
  Arta în Academia de Studii Economice din Bucureşti, 2008.
  Junge Rumanische Kunst, München, 1999.
  Makrotranszfiguracio-Szin e Valtozasok, Mucsarnok / Anastasia, 1998.
  Portretul / The portrait, Mogoşoaia, 2005.
  Rudenie şi Patrimoniu, expoziţie selectată de Ministerul Culturii din România pentru programul Campaniei „Un patrimoniu comun”, expoziţie organizată de Consiliul Europei, Kalinderu / Anastasia, 1999.
  Salonul Naţional de artă 2006, Sala de expoziţii „Constantin Brâncuşi”, U.A.P. şi Camera Deputaţilor, Serviciul pentru ambientare şi expoziţii, 2006.
  Salonul Municipal 1994, Ministerul Culturii, Oficiul Naţional pentru documentare şi expoziţii de artă, Uniunea Artiştilor Plastici şi Primăria Bucureşti, 1994.
  Semnele anului 2000, Uniunea Artiştilor Plastici din România, Primăria Generală a Municipiului Bucureşti, ARCUB - Centrul de proiecte culturale, Salonul de Artă Bucureşti, 2000.
  Simpozionul Internaţional de sculptură de la Teiuş - Caransebeş. Ediţia a III-a, 2005.
  Una Bisantio Latina - Arta romena degli anni Novanta, Bramante / Anastasia, 1999.
  IV Simpósio Internacional de Escultura do Brasil (catálogo de obras), Bruscue, Santa Catarina, 2004.
  V Simpósio Internacional de Escultura do Brasil (catálogo de obras), Bruscue, Santa Catarina, 2006.
  VI Simpósio Internacional de Escultura do Brasil (catálogo de obras), Bruscue, Santa Catarina, 2007.