COMENTARIU CRITIC


          Activ în câmpul artelor vizuale mai ales de pe la sfârșitul anilor ’80, Gabriel Sitaru tinde în creația sa spre o formă de expresie esențializată, eliberată parcă de tot ceea ce ar putea-o abate de la ideea fundamentală. Fie că păstrează vagi repere figurative - așa cum se întâmplă în seria de lucrări pe tema cuplului, fie că abandonează morfologia unei realități recognoscibile, limbajul plastic rămâne unul fără excese inutile, impregnat de rafinament și suplețe. Toate aceste caracteristici plasează opera lui Gabriel Sitaru între coordonatele unui modernism târziu, adaptat exigențelor personale ale artistului.
          Lucrează într-o gamă largă de materiale: marmură, granit, piatră, bronz, inox, alamă, lemn, uneori recurgând la combinarea lor pentru obținerea efectelor plastice dorite. Preocuparea pentru perfecțiunea finisajelor se relevă mai ales în tendința de uniformizare a suprafețelor, dusă uneori până la netezime totală.
          Încărcarea materiei sculpturale cu sensuri dislocate din contexte de un acut lirism a reprezentat o constantă a operei sale, însă transpunerea metaforei poetice în formă vizuală va atinge apogeul în expoziția Noduri și semne din 2013. Tinzând spre abstractizare, recurgând la simboluri și sugestii, artistul își concepe lucrările într-o corelare explicită cu versuri din creația stănesciană. O extremă sensibilitate guvernează întreaga serie. De la volumele pline, dar subtil modelate, la contururile delicate care delimitează spațiul, toate stau sub semnul unei puternice emoții artistice.


Maria Orosan-Telea (2014)
 


IMAGINI  BIOGRAFIE

  (Proviţa de Jos, Prahova, 1949)

  Studii:
   - Studii de sculptură cu maestrul Nicolae Kruch.

  Membru al Uniunii Artiştilor Plastici din România, filiala Bucureşti
   


  PROIECTE

  Expoziţii personale*:
  1988 - Casa de Cultură „Geo Bogza”, Câmpina, Prahova, România;
  1995 - Romanel sur Lausanne, Elveţia;
  1998 - Atelier GS, Câmpina, Prahova, România;
  2005 - Muzeul Judeţean de Artă, Prahova;
           - Muzeul Memorial „B.P. Haşdeu”, Câmpina, Prahova, România;
  2009 - Galeria „Orizont”, Bucureşti, România;
  2013 - Muzeul Judeţean de Artă „Ion Ionescu Quintus”, Prahova, România.

  Expoziţii de grup**:
  2000 - Artele Focului, Liège, Belgia;
  2012 - Bienala Artelor Plastice „Ion Andreescu”, Buzău, România;
           - Bienala Concurs de artă plastică „Gheorghe Petraşcu”, ediţia a XI-a, Târgovişte, Dâmboviţa, România;
  2012, 2013 - Artfoyer, Casa de Cultură Câmpina, Prahova, România.

  Simpozioane:
  2008 - Mezdra, Bulgaria;
  2009 - Ostrov, Constanţa, România.

  Lucrări monumentale:
   - Monumentul eroilor din Primul Război Mondial (reconstituire), Telciu, Bistriţa Năsăud, România;
   - Interdependenţa (piatră), Mezdra, Bulgaria.

  Efigii:
   - B.P. Haşdeu, Muzeul Memorial „B.P. Haşdeu”, Câmpina, Prahova, România.

  Lucrări în colecţii particulare şi de stat: România, SUA, Bulgaria, Elveţia, Franţa, Germania, Olanda.

  Premii şi distincţii:
  1989 - Premiul I la Festivalul Naţional al Ministerului Culturii;
  2013 - Diploma de Excelenţă pentru promovarea operei poetice a lui Nichita Stănescu.

  * Expoziţii personale: 1998 - Geldrop, Olanda; Rotterdam, Olanda.
  ** Expoziţii de grup: 2008 - Mezdra, Bulgaria.
   


  BIBLIOGRAFIE


  Arhivă artist