COMENTARIU CRITIC


IMAGINI  BIOGRAFIE

  (Arad, 1927)

  Studii academice:
  1948 - 1949 - Institutul de Arte Plastice „Nicolae Grigorescu”, Bucureşti;
  1949 - 1955 - Institutul de Arte Plastice „I. E. Repin”, Leningrad, URSS.

  Activitate profesională:
  1956 - Preşedinte al Cenaclului Uniunii Artiştilor Plastici din Arad;
  1958 - 1968 - Director şi profesor la Şcoala de Muzică şi Arte plastice, Arad;
  1961 - Realizează Frontonul Teatrului de Stat din Arad după macheta sa (Frontonul Teatrului), având colaboratori pe sculptorii Emil Vitroel, Livia Cernenski şi Valeriu Brudaşcu;
  1963 - Începe demersurile pentru construirea Complexului de Creaţie;
  1982 - Creează modele prototip pentru Fabrica de porţelan şi sticlă din Dorohoi;
           - Obţine Gradul I - didactic;
  1996 - Organizează, la invitaţia primăriei Zalkod (Ungaria), o Tabără de Sculptură vernisată de prof. dr. Ferencz Földy.

  din 1955 - Membru al Uniunii Artiştilor Plastici din România
  1964 - Membru în juriul celui de-al VI-lea Festival Republican al şcolilor şi institutelor pentru arte plastice
  din 1993 - Membru AIAP (UNESCO)
   


  PROIECTE

  Expoziţii personale*:
  1969 - Sala Helios (expune 11 lucrări de sculptură mică), Timişoara;
  1971 - Sala ALFA (expune 18 lucrări din lemn de nuc, una în bronz şi una din marmură; Elegie, Dănuţ, Adolescenta, Seneca, Pasărea adormită - lemn de nuc, Portret Aurelia - marmură ş.a., achiziţionare de Muzeul de Artă din Arad), Arad;
  1974 - Expoziţie personală vernisată de pictorul arădean Traian Goga (expune 14 lucrări în lemn de tei, nuc şi frasin şi o lucrarea în aluminiu - Traian Grozăvescu), Băile Felix, Bihor;
           - Expoziţie personală vernisată de profesorul Ovidiu Someşan, Sala ALFA, Arad;
  1976 - Expoziţia personală 20 de ani de la absolvirea facultăţii de sculptură - 1955 (expune 9 lucrări din lemn de nuc - Altarul pâinii, Pâine şi grâu), vernisată de criticul de artă Mircea Deac, Sala ALFA, Arad;
  1978 - Minerii de la BRAD, expoziţia vernisată de pictorul Valentin Stache, Sala ALFA, Arad;
  1979 - Expoziţie personală vernisată de criticul de artă Marin Mihalache, Sala ALFA, Arad;
           - Expoziţia personală vernisată de criticul de artă Horia Medeleanu, Sala Helios, Arad;
  1980 - Expoziţie personală (10 lucrări din lemn de nuc) vernisată de conf. dr. Viorica Guy Marica, critic de artă, şi de scriitorul Aurel Rău, Muzeul de Artă, Cluj-Napoca;
           - Expune 6 lucrări la Galeria internaţională „Diogene”, Sala Nikis, sub patronatul lui Pavlos Marmaridis, Atena, Grecia;
           - Expoziţie personală (cu 12 lucrări: Regele tracilor - lemn de nuc, Joc - lemn de tei, Marele condei - lemn de tei, Studiu - lemn de platan, Portret de femeie - lemn de nuc, Compoziţie I - piatră, Tors de femeie - lemn de nuc, Maternitate - lemn de tei, Profesorul - lemn de tei, Muza - bronz, Pâine - piatră, Compoziţie II - piatră), vernisată de preşedintele artiştilor plastici din Voivodina, Zdravko Mandiči, Zrenjanin, Iugoslavia;
  1981 - Expoziţie personală (cu 10 sculpturi), împreună cu Aculina Straşnei Popa (18 lucrări de grafică), Galeria internaţională „Diogene”, Sala Nikis, sub patronatul lui Pavlos Marmaridis, Atena, Grecia;
  1982 - Expoziţie personală vernisată de prof. Ovidiu Someşan, Sala ALFA, Arad;
           - Expoziţie personală, împreună cu Aculina Straşnei Popa şi Onisim Colta, Galeria internaţională „Diogene”, Atena, Grecia;
  1983 - Expoziţie personală vernisată de criticul de artă conf. dr. Viorica Guy Marica, în prezenţa scriitorului Aurel Rău şi a maestrului emerit Aurel Ciupe, Muzeul de Artă, Cluj-Napoca;
           - Expoziţie personală de sculptură la Galeria internaţională „Diogene”, Atena, Grecia;
  1984 - Expoziţie personală cu 14 lucrări din lemn de nuc şi tei, cu o prezentare făcută de criticul de artă Mircea Deac, Galeria Nouă, Oradea;
           - Expoziţie personală vernisată de criticul de artă Octavian Barbosa (expune lucrările Trilogia pâinii, Mireasa, Mirele, Chemare, Tors feminin, Ikarus, Licorna, Poseidon, Afrodita, Pegas), Sala ALFA, Arad;
  1985 - Expoziţie personală (cu 5 lucrări în lemn de nuc), împreună cu fiul său, Virgil Tolan (6 lucrări în cărbune - 100x0,70), Galeria internaţională „Diogene”, Atena, Grecia;
  1987 - Expoziţie retrospectivă (la 60 de ani) - prezintă 30 de lucrări din lemn de nuc şi tei, desene şi fotografii, expoziţie vernisată de criticul de artă Mircea Deac, Sala ALFA, Arad;
  1991 - Revoluţia în România (expune 12 lucrări din lemn şi două din bronz - In memoriam, Părinţii, Martirul, Moartea citeşte ziarul, Sacrificiul, Chemarea străbunilor, Victoria, Armata e cu noi, Pâinea cea de toate zilele, Muza, Aurelia, Din nou împreună), împreună cu fiul său, Ovidiu Tolan (10 lucrări de pictură), expoziţie vernisată de preşedintele artiştilor plastici din Voievodina, Zdravko Mandic, Galeria Terra, Kikinda, Iugoslavia;
  1992 - Expoziţie personală cu 10 lucrări de sculptură mică, Galeria „Marcibani”, Budapesta, Ungaria;
  1993 - Expoziţie personală cu 9 lucrări din lemn, piatră şi desene în cărbune şi creion, Galeria „Müvelödesyhaz”, Sárospatak, Ungaria;
           - Expoziţie personală cu 12 lucrări de lemn de nuc şi de tei, împreună cu artistul grafician Otto Spalinger, expoziţie vernisată de dr. Pogany O. Gabor, directorul Muzeului Naţional din Budapesta, Galeria hotelului Gellert, Budapesta, Ungaria;
           - Expoziţie personală împreună cu Otto Spalinger, vernisată de prof. Dan Lăzărescu, Sala Arta, Arad;
  1994 - Expoziţie personală (6 lucrări de lemn de nuc) împreună cu pictorul Vasile Pintea, expoziţie vernisată de criticul de artă Deliu Petroiu, Galeria Timişoara;
           - Expoziţie personală cu 12 lucrări în lemn şi bronz, vernisată de Gizela Papp, primarul comunei Zalkod, Galeria Castelului, Pacin, Ungaria;
           - Expoziţie personală cu 11 lucrări în lemn şi bronz, Fundaţia Barth, Zürich, Elveţia;
  1995 - Expoziţie personală cu 7 lucrări de sculptură mică (Păsările, Demonul, Pieta, Arborele vieţii ş.a.), Galeria Hotelului Gellert, Budapesta, Ungaria;
  1997 - Retrospectivă 70 de ani, expoziţie vernisată de dr. Florin Bănescu (scriitor), iar prezentarea a fost susţinută de preşedintele Uniunii Artiştilor Plastici din Arad, Onsim Colta;
  1998 - Expoziţie personală vernisată de Imre Baics (directorul hotelului), Galeria Hotelului Gellert, Budapesta, Ungaria;
  2006 - Expoziţia permanentă Preludiu 80 (cu 21 sculpturi şi 8 desene - donaţii), Casa Universităţii şi a Studenţilor, Universitatea de Vest „Vasile Goldiş”, Arad.

  Expoziţii de grup:
  1956 - Expoziţie colectivă (expune două lucrări: un portret de femeie - ghips şi portretul Nike - marmură - achiziţionat de Muzeul de Artă din Bucureşti), Arad;
           - Expoziţia interregională (expune Lucrarea de Diplomă şi lucrarea Mulgătoarea), Timişoara;
  1957 - Expoziţia interregională (participă cu lucrările Paganini - marmură, Nike II - marmură şi Portret - autoportret din marmură), Timişoara;
  1958 - Expoziţia Uniunii Artiştilor Plastici (expune lucrările Eminescu - ghips, Fata cu capişon - ghips şi două variante pentru monumentul de la Păuliş - sc. 1/5 / ghips), Arad;
  1959 - Expoziţia colectivă a Uniunii Artiştilor Plastici (participă cu un portret de femeie din marmură şi cu lucrarea Popas în expediţie - ghips), Arad;
           - Concursul pentru „Monumentul Ostaşului Eliberator”, Arad;
  1960 - Expoziţia interregională (expune lucrarea Meditaţie - marmură şi compoziţia Grup de muncitori - ghips), Timişoara;
  1961 - Expoziţia interregională (expune macheta Frontonul Teatrului - 3,75x0,80x0,20 m şi un detaliu la fronton), Timişoara;
           - Participă la Concursul organizat de M.I.C. cu machetele la Frontonul teatrului;
  1963 - Expoziţia colectivă a Uniunii Artiştilor Plastici (expune lucrarea Portret - marmură), Arad;
           - Participant la Conferinţa Naţională a Uniunii Artiştilor Plastici din România, Bucureşti;
           - Expoziţia Uniunii Artiştilor Plastici (participă cu lucrările Tenismen - plumb şi Convulsie), Timiş;
  1965 - Expoziţia Uniunii Artiştilor Plastici (expune lucrările Decebal - lemn de nuc şi Hamingway - lemn de stejar - care devine proprietatea Muzeului de Artă Lipova), Timiş;
  1966 - Expoziţia Uniunii Artiştilor Plastici (expune lucrarea Geneză Daco-Romană - lemn de nuc), Timiş;
  1967 - Expoziţia interregională a Uniunii Artiştilor Plastici (expune lucrarea Maternitate - piatră artificială - 1,1 m şi bustul monumental Traian Grozăvescu - marmură), Timiş;
  1968 - Expoziţia colectivă, Timişoara;
  1970 - Expoziţia de grup a Uniunii Artiştilor Plastici din Arad (participă cu lucrarea Demon - lemn de nuc), Szarvas, Ungaria;
           - Expoziţia colectivă a Uniunii Artiştilor Plastici din Arad (expune lucrarea Familia - piatră şi bronz), Arad;
  1971 - Expoziţia de grup a Uniunii Artiştilor Plastici din Arad (expune lucrările Fetiţa - lemn de nuc şi Lebăda neagră - metal), Békéscsaba, Ungaria;
  1972 - Expoziţia colectivă a Uniunii Artiştilor Plastici (expune Hamingway şi macheta monumentului Ostaşul eliberator), Arad;
           - Expoziţia colectivă a Uniunii Artiştilor Plastici din Arad (expune lucrarea Seneca - marmură), Sala Dalles, Bucureşti;
  1973 - Expoziţie la Muzeul Slavinski (expune lucrările Meditaţie - marmură şi Muza - bronz achiziţionate de muzeu), Andora, Italia;
  1974 - Expoziţia de grup a Uniunii Artiştilor Plastici din Arad (expune lucrarea Fata cu floare - lemn de tei - proprietatea Pinacotecii Zrenjanin), Zrenjanin, Iugoslavia;
           - Expoziţia Uniunii Artiştilor Plastici (expune lucrarea Ofrandă), Arad;
  1975 - Expoziţia colectivă a Uniunii Artiştilor Plastici (expune lucrările Mihai Eminescu - ghips patinat, Ştefan cel Mare - ghips patinat şi Avram Iancu - lemn de nuc), Arad;
  1976 - Expoziţia colectivă a Uniunii Artiştilor Plastici (expune lucrarea Flora), Arad;
  1977 - Expoziţia Judeţeană a Uniunii Artiştilor Plastici (expune lucrarea Mihai Viteazul - altorelief, ghips - 100x0,75 m şi Războiul de independenţă - lucrare achiziţionată de Muzeul din Arad), Arad;
           - Expoziţia de grup a Uniunii Artiştilor Plastici din Arad (participă cu lucrarea Portret de femeie - lemn de stejar), Szarvas, Ungaria;
  1978 - Expoziţia colectivă a Uniunii Artiştilor Plastici (expune două lucrări), Arad;
  1979 - Expoziţia de grup a Uniunii Artiştilor Plastici din Arad (participă cu lucrările Dans, Clepsidra, Spectrul Non-Raţiunii, Fata cu floare şi Orfeu), împreună cu pictorii Nicolae Chirilovici, Fr. Baranjai şi sculptorul Emil Vitroel, Galeria Ečka, Iugoslavia;
           - Salonul de Artă al Uniunii Artiştilor Plastici (expune lucrarea Coloana), Arad;
  1980 - Expoziţia de grup a cadrelor didactice din Arad (expune lucrările Victoria primăverii - lemn de ulm şi Maternitate - lemn de tei), Arad;
  1981 - Expoziţia de grup a Uniunii Artiştilor Plastici din Arad (participă cu trei lucrări), Békéscsaba şi Orosháza, Ungaria;
           - Expoziţie de grup în cadrul Simpozionului Natura în ştiinţă, literatură şi artă, împreună cu  şi Cornelia Josan Kocsis; expoziţie vernisată de scriitorul Ion Arieşeanu, Moneasa, Arad;
           - Expoziţia de grup a Uniunii Artiştilor Plastici din Arad (participă cu lucrarea Oiagros II - lemn de nuc), Sibiu;
  1982 - Expoziţia de grup a cadrelor didactice din Arad (participă cu o compoziţie);
  1983 - Expoziţia de grup a cadrelor didactice din Arad (participă cu lucrările Zbor şi Geneză - lemn de nuc), Arad;
           - Expoziţia judeţeană a Uniunii Artiştilor Plastici (participă cu o lucrare);
           - Expoziţia de grup a Uniunii Artiştilor Plastici din Arad (participă cu o lucrare ambientală), Szarvas, Ungaria;
  1984 - Expoziţia judeţeană (participă cu două lucrări), Arad;
           - Expoziţia itinerantă (expune lucrările Compoziţie şi Cuplu), organizată de Galeria internaţională „Diogene”, Atena, Grecia; expoziţie prezentată şi la Houston, SUA;
  1985 - Salonul de toamnă a Uniunii Artiştilor Plastici din Arad (participă cu lucrările Horia, Cloşca şi Crişan), Arad;
  1986 - Salonul judeţean de Estetică Urbană (participă cu macheta Epopeea poporului român), Arad;
  1987 - Expoziţia de grup a Uniunii Artiştilor Plastici din Arad (expune lucrările Marele condei, Oiagros, Tors de femeie), Sala Dalles, Bucureşti;
  1989 - Salonul bienal al Uniunii Artiştilor Plastici (expune două sculpturi), Arad;
  1991 - Expoziţia artiştilor plastici români (expune lucrarea Cuplu - lemn de nuc), organizată de prinţul Paul de România, Sala de expoziţie „Richelieu”, Paris, Franţa;
  1994 - Salonul Naţional Delta (expune lucrarea Străbunul - lemn de frasin), Arad;
  1995 - Expoziţia colectivă a Uniunii Artiştilor Plastici (participă cu două lucrări în lemn de nuc), Galeria Naţională „Delta”, Arad;
  1996 - Salonul Naţional Bienal (expune lucrarea Joncţiunea);
  1998 - Expoziţia colectivă de Sculptură Mică (expune lucrările Barbacan - lemn de nuc, Duet - lemn de nuc), Uniunea Artiştilor Plastici din Arad, Galeria Naţională „Delta”, Arad;
           - Salonul de Toamnă (expune lucrările Gong şi Războiul pilelor - lemn şi metal), Galeria Naţională „Delta”, Arad;
  1999 - Salonul internaţional de desen (expune lucrarea Elegie - creion), Galeria Naţională „Delta”, Arad;
           - Salonul de Toamnă (expune lucrarea Alizee - lemn de nuc), Galeria Naţională „Delta”, Arad;
  2000 - Salonul de Toamnă (expune lucrarea Triunghiul Bermudelor - lemn de tei patinat), Galeria Naţională „Delta”, Arad;
           - Forum für Kunst (expune lucrarea Studiu - creion), Galerie der Heidelberger, Germania;
  2001 - Salonul de Artă (expune compoziţii din lemn de nuc), Galeria Naţională „Delta”, Arad;
  2002 - Salonul de Artă (expune compoziţii din lemn de tei), Galeria Naţională „Delta”, Arad;
  2003 - Salonul de Artă (expune lucrările de sculptură mică Tors ghemuit - lemn de nuc şi Hestia - lemn de nuc), Galeria Naţională „Delta”, Arad;
           - Concursul Naţional „Monumentul Marii Uniri 1918”, Arad;
  2004 - Salonul de Artă (expune studiu de portret - Al. I. Cuza - ghips), Galeria Naţională „Delta”, Arad;
           - Expoziţie de grup (participă cu lucrările Muza - bronz şi Cuplu - lemn de tei), Orosháza, Ungaria;
  2006 - Expoziţie de grup (expune lucrarea Simfonie neterminată - lemn de tei), Budapesta, Ungaria.

  Simpozioane:
  1980 - Tabăra de Sculptură Căsoaia (realizează lucrarea Maternitate - piatră de Viştea), Arad;
  1981 - Tabăra de Sculptură Malul Mureşului (realizează lucrarea Primăvara - piatră naturală de Viştea), Arad;
  1982 - Tabăra de Sculptură Malul Mureşului (realizează lucrarea Cibernetica - piatră naturală de Viştea), Arad;
  1996 - Tabăra de Sculptură Zalkod, Ungaria;
  2001 - Tabăra de Sculptură Mezöhegyes (realizează lucrarea Galop - lemn de nuc), Ungaria.

  Lucrări monumentale:
  1956 - Lucrare de Diplomă, Muzeul din Arad;
           - Mulgătoarea (marmură), Parcul Eminescu, Arad;
  1960 - Ioan Slavici (marmură), Şiria, Arad;
  1962 - Frontonul Teatrului Arad (piatră artificială);
  1968 - Traian Grozăvescu (bust, marmură), Parcul Pestalozzi, Timişoara;
  1970 - Monumentul Pietrele Chindei (alcătuit din şase piese: Tronul lui Mircea, Masa anotimpurilor, Masa mirilor, POPAS I, II şi III - piatră de Banpotoc), Parcul Chindei, Târgovişte, Dâmboviţa;
  1973 - Ioan Slavici (metal), Liceul „Ioan Slavici”, Arad;
  1974 - Avram Iancu (bust, metal), Hălmagiu, Arad;
  1978 - Monumentul Minerilor (obelisc, metal, 10 m/h), intrarea în oraşul Brad (dinspre Deva), Hunedoara;
           - Traian Grozăvescu (marmură), Parcul Pestalotzzi, Timişoara;
  1979 - Fântâna Muzelor (grup de ţevi inox de 10 m/h, având în jur trei Muze din piatră naturală de 3 m/h), Caracal, Olt;
  1988 - Pentru ansamblul Nunta Zamfirei (lucrare de grup) realizează grupul central Zamfira, Viorel şi părinţii, Muzeul în aer liber „Paul Everac”, Podul Dâmboviţei, Bucureşti;
           - Avram Iancu (piatră de Viştea), Tribunalul Arad;
  1993 - Vasile Goldiş (metal), Liceul „Vasile Goldiş”, Arad;
  1996 - Comenius (piatră naturală), Zalkod, Ungaria;
  1999 - In memoriam (piatră naturală), comemorarea lui Isaia Tolan - prof., publicist, luptător şi patriot, Şimand, Arad;
  2000 - Monumentul eroilor căzuţi în cele două războaie mondiale (piatră naturală), Zalkod, Ungaria;
  2002 - Tudor Arghezi (bust), Biblioteca U.V.V.G. Arad;
           - Lorandfy Zsuzanne (bust), Muzeul reformat din Sárospatak, Ungaria;
  2003 - Episcopul Aradului P.S. Timotei Seviciu (bust, ghips), copia în bronz se află la Episcopia Aradului;
  2005 - Eminescu (bust, ghips patinat) şi Slavici (bust, ghips patinat), Aula „Ioan Slavici”, U.V.V.G. Arad;
  2007 - Dr. Bârsan, Dezna, Arad.

  Lucrări în muzee:
   - Muzeul de Artă, Arad;
   - Muzeul de Artă, Lipova, Arad;
   - Muzeul de Artă, Cluj-Napoca;
   - Muzeul de Artă, Bucureşti;
   - Muzeul de Artă, Skironio, Grecia;
   - Muzeul de Artă, Megara, Grecia;
   - Ambasada României din Atena, Grecia;
   - Pinacoteca Zrejnanin, Iugoslavia;
   - Muzeul de Artă din Kikinda, Iugoslavia;
   - Muzeul Slavinski, Andorra la Vela, Andorra, Italia;
   - Muzeul reformat din Sárospatak, Ungaria;

  Lucrări în colecţii:
   - Arad, Bacău, Bucureşti, Cluj-Napoca, Oradea, Timişoara, Târgu Mureş - România;
   - Viena, Austria;
   - Bruxelles, Belgia;
   - Zürich, Schaffhausen, Germania, Elveţia;
   - Roma, Milano, Italia;
   - Les Metres-de-Veyere, Paris, Franţa;
   - München, Saarbrüchen, Elmshor, Germania;
   - Oslo, Norvegia;
   - St. Petersburg, Vladivostoc, Rusia;
   - Houston, New York, SUA;
  1990 - Studenta (lemn de ulm), lucrare achiziţionată de colecţionarul de artă dr. Luţescu, Roma, Italia.

  Scrieri ale artistului:
  Tolan, Ioan, Realizarea prin lecţii de ceramică a legăturii între învăţământ, cercetare şi producţie, 1982.

  Premii şi distincţii:
  1959 - Premiul al II-lea la Concursul pentru „Monumentul Ostaşului Eliberator”, Arad;
  1961 - Câştigător al Concursului organizat de M.I.C., la care participă cu machetele la Frontonul teatrului;
  1967 - Distins cu ordinul „Ordinul Muncii”, cl. III, Brevet 1132/1967;
  1968 - Distins cu ordinul „Meritul Cultural”, cl. IV, Brevet 640/VII1968;
  1984 - I se acordă titlul de „Profesor Evidenţiat”, cu ordinul 566/ VI / 1984;
  1998 - M.E.N. îi conferă „Diploma de Merit”, cu prilejul împlinirii a 80 de ani de la Marea Unire din 1918, pentru activitatea desfăşurată în învăţământ şi pentru munca de instruire a tineretului - diplomă semnată de Min. Andrei Marga;
  1999 - Premiul Special pentru Sculptură, acordat de Uniunea Artiştilor Plastici pentru întreaga activitate ca sculptor şi pentru calitatea de fondator al Filialei Arad a Uniunii Artiştilor Plastici şi al Liceului de Artă din Arad;
  2002 - Titlul de Cetăţean de Onoare al municipiului Arad, pentru întreaga activitate şi pentru prestigioasa sa activitate de slujitor al artelor;
  2004 - Premiul I la finala Concursului Naţional „Monumentul Marii Uniri 1918”, Arad;
  2004, 2005, 2006 - Diploma de Onoare pentru aportul excepţional la promovarea imaginii U.V.V.G. Arad, Gala Premiilor Academice, Arad;
  2007 - Premiul de excelenţă pentru întreaga carieră, Gala excelenţei arădene, acordat de Consiliul Judeţean Arad.

  * Expoziţii personale: 2006 - Gyula, Bekéscsaba şi Orosháza, Ungaria.
   


  BIBLIOGRAFIE

  Barbosa, Octavian, Dicţionarul artiştilor români contemporani, Editura Meridiane, Bucureşti, 1976, p. 481.
  Bodea, Sabin, Ioan Tolan - Poezia formei, Editura Viaţa arădeană, Arad, 2001.
  Cebuc, Alexandru, Florea, Vasile, Lăptoiu, Negoiţă, Enciclopedia artiştilor români contemporani, vol. III, Editura Arc 2000, Bucureşti, 2000, p. 182.

  Deac, Mircea, „Familia”, 1984.