COMENTARIU CRITIC


          Emil Pricopescu este cunoscut înainte de toate ca un redutabil portretist. În spiritul celor mai bune tradiţii ale sculpturii noastre figurative, el a realizat portretele unor importante personalităţi ale istoriei şi culturii româneşti: Burebista, Ştefan Luchian, Mihai Eminescu, Mihail Sadoveanu, Vasile Voiculescu, Ştefan Popescu, George Enescu, Vasile Conta, Mitropolitul Irineu al Moldovei ş.a. Ceea ce urmăreşte artistul este ca dincolo de asemănarea fizică să evoce psihologia modelelor, să concentreze în expresia exterioară a chipului acestora ceva din trăsăturile care să le lumineze lăuntrul, să le evidenţieze calităţile morale care i-au caracterizat. O face printr-un modelaj inteligent, mai cald sau mai aspru, cu accentuarea unor detalii, prin armonizarea plinurilor şi golurilor, a suprafeţelor luminoase şi a celor umbrite. Emil Pricopescu a realizat de asemenea remarcabile lucrări cu caracter alegoric şi simbolic (Patria, Muză, Eroilor Patriei, Rugă), a imortalizat în lemn sau piatră ideea unităţii naţionale, a îngemănării, a devenirii, a dat viaţă unor teme şi motive de inspiraţie biblică (Unire, Îmbrăţişarea întâiului chemat, Maternitate, Cuplu, Mirabila sămânţă, Femina faber, Sfânta Treime, Duh, Iisus învingător etc.). Există în lucrările sale o permanentă aspiraţie spre claritate, armonie şi echilibru, un simţ al monumentalului, o preocupare asiduă pentru construcţia monolitică ce dă senzaţia de greutate sau, dimpotrivă, de elansare în spaţiu, un ingenios joc al planurilor şi volumelor, o rigoare geometrică pe care n-o abandonează niciodată. Sunt tot atâtea calităţi care dau statuarei sale expresivitate, forţă emoţională şi capacitatea de a se integra în spaţii deschise sau în interioare intime.

Corneliu Stoica (Dicţionarul artiştilor plastici gălăţeni, ediţia a II-a, revizuită şi întregită, Editura Axis Libri, Galaţi, 2013, pp. 72-75)
 


IMAGINI  BIOGRAFIE

  (Cerţeşti, Galaţi, 1939)

  Studii academice:
   - Absolvent al Institutului Pedagogic de Arte Plastice, Iaşi;
  1965 - Absolvent al Institutului de Arte Plastice „Nicolae Grigorescu”, secţia Muzeologie.

  Activitate profesională:
  1968 - 2003 - Profesor de modelaj şi sculptură la Liceul de Artă din Buzău;
  1997 - Înfiinţează şi conduce Tabăra de Sculptură a elevilor din Liceele de Artă din ţară, desfăşurată la Poiana Pinului;
  1997 - 2001 - Organizează şi conduce Tabăra Naţională de Sculptură a elevilor din Liceele de artă;
  2002 - Este ales Preşedinte al Filialei Uniunii Artiştilor Plastici din Buzău.

  din 1968 - Membru al Uniunii Artiştilor Plastici din România
  din 1994 - Membru al AIAP (Association Internationale des Arts Plastiques)
   - Fondator al Filialei Uniunii Artiştilor Plastici din Buzău
   - Membru al grupării „Şapte artişti plastici buzoieni”
   


  PROIECTE

  Expoziţii personale:
  1970 - Sala Moldavia, Buzău;
  1972 - Teatrul Bacovia, Bacău;
  2000 - Mall Bucureşti, Bucureşti;
  2002 - Galeriile Orizont, Bucureşti;
  2005 - Palatul Comunal, Buzău;
  2006 - Clubul Diplomaţilor, Bucureşti;
  2007 - Galeriile de Artă „Ion Andreescu”, Buzău;
           - Nude, Academia L’Oreal, Bucureşti.

  Expoziţii de grup:
  din 1968 - Participă la toate manifestările expoziţionale organizate de Filiala Uniunii Artiştilor Plastici din Buzău;
  1979, 1982 - Salonul republican, Sala Dalles, Bucureşti;
  1979 - 2006 - Participă la Bienale şi Anuale de stat organizate în Bacău, Brăila, Braşov, Buzău, Focşani, Ploieşti, Piatra Neamţ, Piteşti;
                       - Expoziţia artişti plastici din zona Tecuci;
  1988 - 2012 - Bienala „Ion Andreescu”, Buzău;
  1990, 2004 - Expoziţiile interjudeţene organizate de Filiala Buzău la Bacău, Brăila, Ploieşti, Tecuci, Piatra Neamţ, Focşani şi Bârlad;
  1998 - 12 Artişti Buzoieni la Qudenaarde, Belgia;
  1998, 2002 - Galeria Apollo, Bucureşti;
  1998 - 2006 - Bienala Artelor „Ion Andreescu”, ediţiile  I, II, III şi IV;
                      - Saloanele Moldovei, Chişinău, Republica Moldova;
  2002 - Concursul Naţional de Artă „N. Tonitza”, Bârlad, Vaslui;
  2003, 2005 - Brâncuşiana (la ediţia din 2003 expune lucrarea Mirabila Sămânţă), Târgu Jiu, Gorj;
                     - Concursul Naţional de Artă „N. Tonitza”, ediţia a XV-a, Bârlad, Vaslui;
  2005, 2006 - Salonul de Sculptură Mică, Bucureşti.

  Simpozioane:
  1973, 1980 - Tabăra de Sculptură Măgura, ediţiile IV şi XI, Buzău;
  2012, 2013 - Poiana Pinului şi Câmpeni.

  Lucrări monumentale:
  1973, 1980 - Ciclul Homo Faber (două sculpturi), Tabăra de Sculptură Măgura, Buzău;
  1985 - Monumentul Eroilor, Chiojd, Buzău;
  1990 - Poetul V. Voiculescu (bust), monument donat Bibliotecii Judeţene Buzău;
  1998 - Monumentul Eroilor, Beceni - Dimiana, Buzău;
  1992 - Monumentul Eroilor, Galbenu, Buzău;
  2001 - Alexandru Marghiloman (bust), Liceul „Alexandru Marghiloman”, Buzău;
  2003 - Monumentul Glorie Eroilor Patriei, vis-a-vis de Arhivele Statului, Buzău;
           - Mirabila Sămânţă, Brâncuşiana, Târgu Jiu, Gorj;
  2004 - Savantul Grigore Moisil (bust), Liceul „Grigore Moisil”, Buzău;
  2004 - Mitropolitul Irinel Mihălcescu (bust), Fundaţia „Irinel Mihălcescu”, Pătârlagele, Buzău;
           - Primarii Nicu I, Constantinescu şi Stan Săraru (busturi), Primăria Municipiului Buzău.

  Premii şi distincţii:
  1984 - Titlul de „Profesor evidenţiat”, acordat de către Ministerul Învăţământului;
  2000 - I se conferă „Ordinul Naţional pentru merit în grad de Cavaler” de către Preşedenţia României;
  2002 - „Diplomă de Excelenţă pentru performanţă în învăţământ”, conferită de către MEC şi „Diplomă de Fidelitate în învăţământ”;
           - Premiul Uniunii Artiştilor Plastici pentru Sculptură la Bienala Artelor „Ion Andreescu”, ediţia a III-a, Buzău;
  2004 - „Diplomă de Excelenţă”, conferită de către DCCP Naţional Buzău pentru îndelungata activitate creatoare (cu prilejul împlinirii a 65 ani);
  2005 - Cetăţean de onoare al municipiului Buzău;
           - Premiul „Sf. Luca”, Concursul Naţional de Artă „N. Tonitza”, Bârlad, Vaslui.
   


  BIBLIOGRAFIE


  Arhivă artist
  Arhiva Fundaţiei Culturale META